rmag 2019 hura muzeum Q1 frontHurá, muzeum! 1/2019

zde ke stažení

Obsah čísla:

Výstava Jaroslav Šámal: Z domova i cest * Výstava KÁMEN – KOV – ŠPERK *  Výstava Zdeněk Šindlar * Výstava Miloslav Stingl: Tváře světa * Výstavní cyklus Dílo měsíce * Nové publikace: Hrnčířská pec s keramickou klenbou nalezená v Hořicích * Archeologický výzkum: Laténské a další nálezy z Jičínska * Osobnost: Gotthard Smolař * Axolotl mexický * Stalo se před 100 lety (zima 1919) * Edukační program pro děti v roce 2018 * Staré jičínské domy: Novoměstská škola * Café muzeum plné osmiček * Krátce z muzea * Výstavy a přednášky leden–březen 2019 * Události v obrazech

hura 1801 sHurá,muzeum! 1/2018

zde ke stažení

Obsah čísla:

Výstava Zdeněk Lhotský a Richard Náhlovský * Výstava Druhé setkání pastelky se štětcem – Renata Štěpánková a Jiří Zlatník * Výstava Škola mých snů * Výstava Hrnčíří z jižních Čech Jan Vítek a Patrik Folíř * Nový výstavní cyklus Dílo měsíce * Nové publikace: G. Petrová a E. Chodějovská: Architekt Čeněk Musil * Opicová, K.: Nové poznatky o hradišti v Ostroměři * Fajstauerová, H.: Osobnost Josef Picek * Fajstauerová, H.: Ze sbírek muzea: Pohled na Žižkovo náměstí z Husovy ulice, foto Josef Picek, po roce 1883 * Fajstauerová, H.: Staré jičínské domy: Budova učitelského ústavu v Husově ulici č. p. 170 * Brokešová, G.: Stalo se před 100 lety (zima 2018) * Jičín roku 2000 * Krátce z muzea * Výstavy a přednášky leden – březen 2018 * Události v obrazechHurá, muzeum! 2/2018

zde ke stažení

Obsah čísla:

Výstava Konírna imaginární * Výstava Pozor, žáby! * Výstava Od Marie Terezie po dnešek. Školní vysvědčení v proměnách času a Hurá do školy s Marií Terezií * Výstavní cyklus Dílo měsíce * Nové publikace: Muzejní noviny 38 Újezd pod Troskami * Archeologický výzkum na Hilmarově náměstí v Kopidlně * Osobnost: Václav Brožík * Ze sbírek: Dílo Václava Brožíka * Stalo se před 100 lety (jaro 1918) * Rok 2017 v číslech * Edukační programy * Staré jičínské domy: Vodárenská věž a jičínský vodovod * Krátce z muzea * Výstavy a přednášky duben – červen 2018 * Události v obrazech

 

rmag 2018 hura muzeum 0803 frontHurá, muzeum! 3/2018

zde ke stažení

Obsah čísla:

Výstava Konírna imaginární * Výstava Od Marie Terezie po dnešek. Školní vysvědčení v proměnách času a Hurá do školy s Marií Terezií * Výstava Osmičky v dějinách Jičína * Výstava Spolek podkrkonošských výtvarníků – průřez tvorbou * Výstavní cyklus Dílo měsíce * Nové publikace * Archeologický výzkum: Pravěké nálezy z Vitiněvsi * Osobnost: RNDr. Karel Samšiňák * Ze sbírek: Sbírka Karla Samšiňáka * Stalo se před 100 lety (léto 1918) * Edukační programy Koniny v muzeu a Ze školních lavic –příběhy první republiky * Staré jičínské domy: Bio Český ráj * Krátce z muzea * Výstavy a přednášky červenec–září 2018 * Události v obrazech

 

rmag 2018 hura muzeum 0804 frontHurá, muzeum! 4/2018

zde ke stažení

Obsah čísla:

Výstava Osmičky 20. století v dějinách Jičína * Výstava Snový svět Vladimíra Komárka * Výstava Betlémy z Jičínska * Výstavní cyklus Dílo měsíce * Nové publikace: Osmičky 20. století v dějinách Jičína * Aecheologický výzkum: Neolitické domy v Bukvicích * Osobnost: Ignác Viktorín Raab * Ze sbírek: Dílo Ignáce V. Raaba * Jičínské náměstí v osudových letech 1918, 1938, 1948 a 1968 * Stalo se před 100 lety (podzim 1918) * Nový edukační program Človíček putuje historií * Krátce z muzea * Výstavy a přednášky říjen–listopad 2018 * Události v obrazech

 

 

rmag 2017 hura muzeum 1701Hurá, muzeum! 1/2017

zde ke stažení

Obsah čísla:

Výstava Petr Heber – Tvorba z let 1964-2017 * Výstava Břetislav Kužel – malíř rodné země * Výstava Svetom, moje, svetom...O slovenských drátenících * Výstava Jindřich Štreit * Babík, M.: Spolupráce jičínského muzea se Slovenským Národným múzeom * Nové publikace: Patková, Lenka: Poklady sbírky * Novák, R.: Nález pravěkých hrobů ve Slatinkách * Zíková, P.: Osobnost: Vítězslav František Hlaváč * Zíková, P.: Ze sbírek muzea: Soudkovka žebernatá * Stránská, L.: Vánoční dílny * Brokešová, G.: Stalo se před 100 lety (zima 1917) * Stránská, L.: Edukační programy * Fajstauerová, H.: Staré jičínské domy: Hotel Hušek na rohu ulice Denisovy a Fugnerovy * Krátce z muzea * Výstavy a přednášky leden - březen 2017 * Události v obrazech
hura 1702 sHurá, muzeum! 2/2017

zde ke stažení

Obsah čísla:

Výstava Můj život s Trabantem * Výstava Osudy 50. let – Proces se "Zelenou internacionálou" * Výstava Čas rychlých kol a vůně benzinu – Cena Prachovských skal * Nové publikace: Waldhauser, Jiří: Archeologie kraje básníků. Archeologie Sobotecka v Českém ráji * Novák, Radek: Hromadný hrob z lokality U hvězdárny v Jičíně * Machíčková, H.: Osobnost František Rous, světoznámý výrobce pian a pianin z Jičína * Macháčková, H.: Ze sbírek muzea: Pianino firmy Rous Jičín * Brokešová, G.: Stalo se před 100 lety (jaro 1917) * Stránská, L.: Edukační programy * Fajstauerová, H.: Staré jičínské domy: K historii jičínských nevěstinců * Krátce z muzea * Výstavy a přednášky duben – červen 2017 * Události v brazech

 

hura 1703 s
Hurá, muzeum! 3/2017

zde ke stažení

Obsah čísla:

Výstava Čas rychlých kol a vůně benzinu – Cena Prachovských skal * Výstava Můj život s Trabantem * Výstava Lucemburské opráski * Výstava Ve znamení tří deklarací... * Nové publikace: Karel Čermák Opomíjená místa Českého ráje * Novák, R.: Pazourky na Jičínsku – nález z období mladého paleolitu ve Slatinkách * Brokešová, G.: Osobnost Václav Čtvrtek * Brokešová, G.: Ze sbírek muzea: Rumcajs slaví 50. narozeniny * Brokešová, G.: Stalo se před 100 lety (léto 2017) * Tlučhoř, M.: Restaurování barokní rohové skříně z 2. poloviny 18. století * Fajstauerová, H.: Staré jičínské domy: Hostinec U Bílého beránka, později kavárna Amerika * Krátce z muzea * Výstavy červenec – září 2017 * Události v obrazech

 

hura 1704 sHurá, muzeum! 4/2017

zde ke stažení

Obsah čísla:

Výstava Architekt Čeněk Musil * Výstava Třpyt vánočních ozdob * Výstava Lucemburské opráski * Výstava Ve znamení tří deklarací * Nové publikace: Jana Kořínková Zvony Jičínska. Proč už neslýcháme klekání * Novák, R.: Sídliště z mladší doby kamenné v Bukvici * Petrová, G.: Čeněk Musil * Petrová, G.: Zámecká zahrada * Brokešová, G.: Stalo sepřed 100 lety (podzim 2017) * Pověsti Jičínska: O zlé tchyni a Bílé paní * Fajstauerová, H.: Starí jičínské domy: Cihelna a parní mlýn Bohuslava Marečka * Krátce z muzea * Výstavy říjen – prosinec 2017 * Události v obrazech

hura 1 2016 webHurá, muzeum! 1/2016

zde ke stažení

Obsah čísla:

* Patková, L.: Výstava Josef Honys., * Patková, L.: Výstava Jaroslav Klápště: Osamělý chodec, * Macháčková, H.: Výstava Zakrojte si u nás aneb příběh chleba, * Významné jubileum: Vladimír Úlehla, * Babík, M.: Úspěch jičínského muzea v Paříži, * Brokešová, G.: Nové publikace: Vladimír Úlehla: Ze starého Jičína: Lohařové, * Novák, R.: Pozůstatky pravěkého sídliště ve Vršcích, * Brokešová, G.: Stalo se před 100 lety (zima - jaro 1916), * Kořínková, J.: Osobnost: JUDr. František Klouček * Kořínková, J.: Přírůstek do muzea: Písemnosti týkající se jičínského advokáta JUDr. Františka Kloučka, * Pajerová, M.: Módní přehlídka panenek pro UNICEF, * Pajerová, M.: Tradiční vánoční dílny v jičínském muzeu, * Fajstauerová, H.: Staré jičínské domy: Jičínská sokolovna, * Krátce z muzea, * Výstavy a přednášky leden - březen 2016, * Události v obrazech

 

 

hura 2 2016 na webHurá, muzeum! 2/2016

zde ke stažení

Obsah čísla:

* Fajstauerová, H.: Výstava Hospodářské a sociální důsledky bitvy u Jičína v roce 1866, * Patková, L.: Výstava Daisy Mrázková: Co by se stalo, kdyby... * Pajerová, M.: Zebín - příběh jednoho vrchu, * Zíková, P.: Výstava Společenský život hmyzu, * Kořínková, J.: Nové publikace: Jaromír Gottlieb: Jičín - Valdštejnovo pole neválečné. Teze a poznámky k problematice plánování jičínské raně barokní aglomerace v letech 1621 - 1934, * Novák, R.: Archeologický výzkum novověkého čeledníku v areálu NK památky hradu Kost, * Petrová, G.: Osobnost: František Kaván * Petrová, G.: Ze sbírek muzea: Krajina - močál, Antonín Chittussi, * Brokešová, G.: Stalo se před 100 lety (jaro 1916), * Pajerová, M.: A jaký je ten Váš příběh o Zebínu?, * Babík, M.: Rok 2015 v číslech, * Petrová, G.: Muzejní noc, * Fajstauerová, H.: Staré jičínské domy: Hostinec U města Hamburku, * Krátce z muzea, * Výstavy a přednášky duben - červen 2016, * Události v obrazech

 

titulni strana 3 2016 wHurá, muzeum! 3/2016

zde ke stažení

Obsah čísla:

* Pajerová, M.: Výstava Zebín - příběh jednoho vrchu, * Zíková, P.: Výstava Společenský život hmyzu * Novák, R.: Výstava Jeden den ve středověku očima hrnčíře v prostředí východočeského městečka, * Macháčková, H.: Ze sbírek muzea: Jedinečný ornát z kostela Všech svatých na Zebíně, * Petrová, G.: Osobnost: Anna Macková * Novák, R.: Archeologie vrchu Zebín, * Zebín v proměnách času * Brokešová, G.: Stalo se před 100 lety (léto 1916), * Kořínková, J.: Letní akce v muzeu, * Fajstauerová, H.: Staré jičínské domy: Panský dvůr Zebín, * Krátce z muzea, * Výstavy a přednášky červenec - září 2016, * Události v obrazech

 

 

rmag 2016 hura muzeum 1604Hurá, muzeum! 4/2016

zde ke stažení

Obsah čísla:

* Výstava František Kaván – krajinou domova * Výstava Jeden den ve středověku – očima hrnčíře v prostředí východočeského městečka * Výstava J. V. Scheybal – malíř, kleslíř, dokumentátor a sběratel * Výstava Zlatá éra filmového plakátu * Nové publikace: Muzejní noviny 37 Mladějov * Novák, R.: Archeologický výzkum pravěkého sídliště v Libáni * Kořínková, J.: Osobnost: Alois a Jan Podlpní * Kořínková, J.: Ze sbírek muzea: Fotografie z Ateliéru Podlipný * Brokešová, G.: Stalo se před 100 lety (podzim 1916), *  * Pajerová, M.: Adoptuj panenku ... * Pajerová, M.: Nové repliky sbírkových předmětů * Fajstauerová, H.: Staré jičínské domy: Nárožní dům čp. 94 na Valdštejnově náměstí, * Krátce z muzea * Výstavy a přednášky říjen - prosinec 2016 * Události v obrazech

rmag 2015 hura muzeum 1501 04 webHurá, muzeum! 1/2015

ke stažení zde

Obsah čísla:

* Patková, L.: Výstava Poklady sbírek II., * Hakenová, J.: Výstava Miloslav Říha - skleněná tavená plastika a návrhy interiérů, * Pajerová, M.: Výstava Perličkové kabelky, * Hakenová, J.: Výstava Eva Pilarová a Helena Štefanová: Fotoobrázky, * Novák, R.: Neolitická pec z Bukvice, * Brokešová, G.: Nové publikace: M. Rakušanová: Josef Váchal. Magie hledání, * Pajerová, M.: Vánoční dílny v jičínském muzeu, * Jarní přednáškový cyklus 2015, * Patková, L.: Pokračování cyklu přednášek Setkání před obrazem, * Zíková, P.: Osobnost: Vladislav Šír (1830 - 1889), * Zíková, P.: Nové přírůstky: včelojed lesní (Pernis apivorus), * Fajstauerová, H.: Staré jičínské domy: dům čp. 74, * Brokešová, G.: Stalo se před 100 lety (zima/jaro 1915), * Babík, M.: Partnerství s Balatoni muzeem v Keszthely, * Krátce z muzea, * Výstavy a přednášky leden - březen 2015, * Události v obrazech

 

Hura, muzeum - 2/2015Hurá, muzeum! 2/2015

ke stažení zde

Obsah čísla:

* Fajstauerová, H.: Výstava Život v Jičíně za 2. světové války, * Šejn, M.: Výstava Eremita: z archivů Miloše Šejna, * Pecháčková, M.: Výstava Domácí loutková divadla, * Babík, M.: Výstava Udělej si sám II. - kutilství před rokem 1989. Ve jménu Přemka Podlahy!, * Brokešová, G.: Nové publikace: Muzejní noviny 36 - Pševes, * Kořínková, J.: Letní sezóna v jičínském muzeu, * Novák, R.: Nejstarší stavební památka ve Šlikově vsi, * Macháčková, H.: Ze sbírek muzea: Postel ze statku čp. 9 ve Studeňanech, * Macháčková, H.: Osobnost: Jiří Trejbal, * Brokešová, G.: Stalo se před 100 lety (jaro 1915), * Fajstauerová, H.: Staré jičínské domy: Žižkovo náměstí (domy čp. 14, 15, 16, 17), * Pajerová, M.: Velikonoční dílny, * Babík, M.: Výzva - kutilská výstava v jičínském muzeu, * Krátce z muzea, * Výstavy a přednášky: duben - červen 2015, * Události v obrazech

 

titulni strana 3 2015 w 2Hurá, muzeum! 3/2015

ke stažení zde

Obsah čísla:

* Babík, M.: Přívěs ze Škodovky na výstavě Udělej si sám II., * Pecháčková, M.: Výstava Rodinná loutková divadla aneb vzpomínka na dětství bez internetu, * Zíková, P.: Výstava Náš soused strom, * Patková, L.: Výstava Michail Ščigol 70, Petr Volf 75: přátelé napříč dvěma světy, * Macháčková, H.: Výstava Přírůstky muzejních sbírek 2010 - 2015, * Novák, R.: Pravěký poklad z Jičínska, * Zíková, P.: Osobnost: Josef Šulc, * Zíková, P.: Přírůstek do muzea: Tesařík pižmový, * Brokešová, G.: Stalo se před 100 lety (léto 1915), * Fajstauerová, H.: Staré jičínské domy: Podoby gymnázia, * Pajerová, M.: Cesty Človíčka do minulosti ve školním roce 2014 - 2015, * Kořínková, J.: Letní akce v muzeu, * Krátce z muzea, * Výstavy a přednášky: červenec - září 2015, * Události v obrazech

 

Hura titul 4 2015 wHurá, muzeum! 4/2015

ke stažení zde

Obsah čísla:

* Macháčková, H.: Lyžníci, klouzači a ti další aneb zimní sporty na Jičínsku, * Pajerová, M.: Výstava Michail Ščigol 70, Petr Volf 75: přátelé napříč dvěma světy, * Macháčková, H.: Výstava Přírůstky muzejních sbírek 2010 - 2015, * Hakenová, J.: Výstava Marie Fischerová - Kvěchová: umělkyně dětské radosti, * Brokešová, G.: Nové publikace - Petr Hájek: Čertova kuchyň, * Novák, R.: Opevnění ostroměřského hradiště, * Fajstauerová, H.: Osobnost: PhDr. Jaroslav Wagner, * Fajstauerová, H.: Přírůstek do muzea: Soubor fotografií z pozůstalosti PhDr. Jaroslava Wagnera, * Brokešová, G.: Stalo se před 100 lety (lpodzim 1915), * Fajstauerová, H.: Staré jičínské domy: Bio Český ráj, * Pajerová, M.: Tvůrčí dílna "Adoptuj panenku a zechráníš dítě", * Brokešová, G.: Bylo nebylo aneb povídání o pohádce, * Krátce z muzea, * Výstavy a přednášky: říjen - prosinec 2015, * Události v obrazech

Program

Listopad 89 v Jičíně

Výstava | Výstavní chodba
1. 11. – 1. 12. 2019
Jičínské muzeum vás zve na výstavu připomínající 30leté výročí Sametové revoluce. Kromě obecných faktů se...

Jičín na dobových pohlednicích

Výstava | Zámecká galerie
29. 11. 2019 – 12. 1. 2020
Poslední výstava jičínského muzea v tomto roce představí dobové pohlednice Jičína a jeho blízkého okolí z...

Muzejní noviny 40 Kozojedy

Muzeum | Muzeum
Muzejní noviny – Kozojedy
Nové číslo Muzejních novin v prodeji!

Poklady sbírek Královéhradeckého kraje

Muzeum | Muzeum
Publikace Poklady sbírek
Regionální muzeum a galerie v Jičíně vydalo novou publikaci o sbírkovém bohatství...

Hrnčířská pec s keramickou klenbou nalezená v Hořicích

Muzeum | 
Publikace Hrnčířská pec...
Autor: Kateřina Volfová   Na konci roku 2018 vydalo Regionální muzeum a galerie v Jičíně další...

Stálá expozice muzea

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 09.00–17.00
Regionální muzeum v Jičíně umožňuje ve své expozici čtyři samostatné cesty prohlídky. První obsahuje...

Obrazárna barokních mistrů

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 9.00–17.00
Obrazárna barokních mistrů nabízí, jak už název napovídá, mistrovská díla významných umělců českého baroka...

Konferenční salónek

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 9.00–17.00
Konferenční salonek je jediným autenticky dochovaným zámeckým prostorem jičínského zámku. V roce 1813, v...

Panská oratoř

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 9.00–17.00
Zámecká oratoř, která je součástí kostela sv. Jakuba, byla propojena s jičínským zámkem zděným schodištěm na...

Muzejní herna

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 9.00–17.00
Místem hry a odpočinku v jičínském muzeu je naše herna. Ta nabízí možnost sestavit si z...

Otevírací doba

Muzeum
září–prosinec
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

leden–únor
denně 10–16
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

březen
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

duben–červen
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

červenec a srpen
po–ne 9–18

Galerie
září–prosinec
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

leden–únor
denně 10–16
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

březen
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

duben–červen
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

červenec a srpen
po–ne 9–18

Vstupné

Muzeum
Rodina (2 dospělí + děti) – 130 Kč
Dospělí – 60 Kč
Senioři, studenti, děti – 40 Kč
Děti do 6 let – zdarma
AMG, NPÚ – zdarma

Hromadné vstupné – 40 Kč/os. (-10%), průvodce zdarma
Hromadné vstupné mateřské školy - 5 Kč/os., průvodce zdarma


Galerie

Vstupné do galerie:

Rodina (2 dospělí + děti) 200 Kč (Rodinná vstupenka je platná zároveň i do stálé expozice muzea)
Dospělí                          100 Kč
Senioři, studenti, děti        50 Kč
Děti do 6 let zdarma
AMG, NPÚ zdarma

Kontakt

Regionální muzeum
a galerie v Jičíně
Muzeum hry

Valdštejnovo náměstí 1
506 01 Jičín
+420 493 532 204
IČO: 084549
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.muzeumhry.cz

 

zonerama youtube

krajRMaG je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajem
Copyright © 2014 Regionální muzeum a galerie v Jičíně – muzeum hry.
Všechna práva vyhrazena.