Jičínské muzeum vydalo komiks pro malé i velké
Komiks: Jičín v dějinách a plno otazníků

Jičínské muzeum vydalo komiks pro malé i velké

Muzeum  | Muzeum

Po více než třech letech práce Regionální muzeum a galerie v Jičíně vydalo těsně před vánocemi publikaci, která netradičním způsobem představuje historii regionu a zároveň obrazovou formou zpřístupňuje některé předměty ze sbírek této instituce. Vznik publikace podpořilo Ministerstvo kultury ČR.

Jak se rodí večerníčky
VÝSTAVA 6. 12. 2022 – 5. 2. 2023

Jak se rodí večerníčky

Výstava  | Výstavní chodba

Jičínské muzeum vás zve na interaktivní výstavu Jak se rodí večerníčky, na které se dozvíte spoustu zajímavostí o výrobě desetiminutových kreslených a loutkových filmů pro děti.

Vstupné zdarma každou první středu v měsíci
VSTUPNÉ ZDARMA

Vstupné zdarma každou první středu v měsíci

Muzeum  | Muzeum

Od 7. prosince až do konce roku 2023 bude ve všech muzeích, galeriích a hvězdárnách zřizovaných Královéhradeckým krajem vstupné zdarma.

Muzejní noviny – Liběšice
Nové Muzejní noviny

Muzejní noviny – Liběšice

Muzeum  | Muzeum

Právě vyšlo nové číslo Muzejních novin, tentokrát věnovaných obci Liběšice. Muzejní noviny si můžete zakoupit na pokladně muzea a galerie.

Курси Чеської мови для українців. Kurzy českého jazyka pro Ukrajince.
Курси Чеської мови для українців
Jičínsko na historických pohlednicích
PUBLIKACE

Jičínsko na historických pohlednicích

Muzeum  | Muzeum

Na konci roku 2020 vydalo jičínské muzeum novou publikaci Jičínsko na historických pohlednicích ze sbírky Regionálního muzea a galerie v Jičíně. V publikaci naleznete více než 200 dobových pohlednic z celého bývalého okresu Jičín, které představují výběr ze sbírky pohlednic, která v současnosti čítá přes 1 300 sbírkových předmětů. Publikace vznikla s podporou dotačního programu Ministerstva kultury ČR.

Stálá expozice muzea
Stálá expozice muzea

Stálá expozice muzea

Muzeum  | Regionální muzeum a galerie v Jičíně

Regionální muzeum v Jičíně umožňuje ve své expozici čtyři samostatné cesty prohlídky. První obsahuje osm sálů vlastivědné expozice a zachycuje informace o Jičínsku od pravěku do současnosti.

Obrazárna barokních mistrů
Obrazárna barokních mistrů

Obrazárna barokních mistrů

Muzeum  | Regionální muzeum a galerie v Jičíně

Obrazárna barokních mistrů nabízí, jak už název napovídá, mistrovská díla významných umělců českého baroka se vztahem k Jičínu, a to od jeho nastupující rané fáze doby 1. poloviny 17. století až po pozdní období 2. poloviny 18. století.

Konferenční salónek
Konferenční salónek

Konferenční salónek

Muzeum  | Regionální muzeum a galerie v Jičíně

Konferenční salonek je jediným autenticky dochovaným zámeckým prostorem jičínského zámku. V roce 1813, v době napoleonských válek, se zde odehrávalo horečné diplomatické vyjednávání, jehož výsledky definitivně oslabily císaře Napoleona.

Panská oratoř
Panská oratoř

Panská oratoř

Muzeum  | Regionální muzeum a galerie v Jičíně

Zámecká oratoř, která je součástí kostela sv. Jakuba, byla propojena s jičínským zámkem zděným schodištěm na obloucích až v roce 1768.

Muzejní herna
Muzejní herna

Muzejní herna

Muzeum  | Regionální muzeum a galerie v Jičíně

Místem hry a odpočinku v jičínském muzeu je naše herna. Ta nabízí možnost sestavit si z jednotlivých fragmentů dámské kostýmy odpovídající obdobím osmi sálů a mnoho dalšího.

 • Jičínské muzeum vydalo komiks pro malé i velké Komiks: Jičín v dějinách a plno otazníků
 • Jak se rodí večerníčky VÝSTAVA 6. 12. 2022 – 5. 2. 2023
 • Vstupné zdarma každou první středu v měsíci VSTUPNÉ ZDARMA
 • Výstava Bohové a hrdinové z pozdní doby bronzové na Jičínsku ve virtuálním světě Virtuální prohlídka výstavy Bohové a hrdinové...
 • Muzejní noviny – Liběšice Nové Muzejní noviny
 • Курси Чеської мови для українців. Kurzy českého jazyka pro Ukrajince. Курси Чеської мови для українців
 • Jičínsko na historických pohlednicích PUBLIKACE
 • Stálá expozice muzea Stálá expozice muzea
 • Obrazárna barokních mistrů Obrazárna barokních mistrů
 • Konferenční salónek Konferenční salónek
 • Panská oratoř Panská oratoř
 • Muzejní herna Muzejní herna

Muzeum hry

Regionální muzeum a galerie v Jičíně

expozice test

Expozice

Jičínské muzeum je vyhlášené především díky své stálé výstavní expozici, která je interaktivní a nabízí několik způsobů čtení – od popisků přes nejrůznější aktivity spjaté s vystavenými exponáty až po možnost zahrát si s dětmi loutkové divadlo.

sbirky spona

Sbírky

Regionální muzeum a galerie v Jičíně je správcem sbírky vedené podle zákona 122/2000 Sb. Profil sbírky, stejně jako nejvýznamnější předměty z pohledu kurátorů naleznete uvnitř.

vystavy test

Výstavy & přednášky

Ročně se v našem muzeu a galerii koná více než 12 výstav převážně regionálního charakteru. Výstavy jsou často obohaceny doprovodným programem. Pravidelně pořádáme také přednáškové cykly.

františek filipFrantišek Filip, jičínský pekař, písmák a člen mnoha spolků, je zachycen na řadě snímků ze sbírky RMaG v Jičíně. Jedná se jak o podobizny, tak momentní snímky, především od jičínského fotografa Antonína Podlipného. Jeho výraz a tvář je na fotografiích nezaměnitelná, je zachycen poblíž mnoha památek, hrobů na jičínském hřbitově a řady dnes již neexistujících zákoutí Jičína.

Narodil se 25. 7. 1869 v Ostroměři, kde jeho rodina měla malé stavení. Jeho otec, Josef Filip, musel zadluženou chalupu prodat a roku 1879 se rodina přestěhovala do Úlibic a o dva roky později do Valdic, kde se Josef Filip stal kočím v oborském a zebínském dvoře.

František Filip (na vloženém snímku v června roku 1949) chodil nejprve na obecnou školu v Ostroměři, poté do Lužan a Valdic. Poslední dva roky svého studia na obecné škole mohl studovat jen v zimních měsících, protože byl na žádost správce dvora osvobozen od školní výuky, aby mohl pracovat na dvoře za 15 krejcarů denní mzdy. Na studia bohužel nebylo prostředků, a tak jeho učitel marně upozorňoval na Františkovo nadání a doporučoval jeho otci jičínský učitelský ústav.

Sotva František Filip školu vychodil, otec mu zemřel. Na jaře 1884 odešel do Jilemnice, aby se zde u svého strýce učil pekařem. Do Jilemnice šel se svou babičkou pěšky. Řádně se vyučil svému řemeslu a od jara 1888 do konce roku 1889 vandroval podle tehdejšího zvyku po Čechách a Moravě. Již tehdy si všímal významných památek, hrál divadlo, chodil do zpěvu, navštěvoval politické schůze apod.

Začátkem února 1899 se František Filip oženil s Marií Lžičařovou ze Sopotnice u Potštýna a za několik dní, 18. 2., převzal v Jičíně na Novém Městě v domě čp. 145 pekařství po Václavu Reifovi st. Ještě téhož roku se mu podařilo najmout lepší místnost pro své pekařství v domě čp. 172 na Novém Městě. Tento dům v roce 1904 dokonce zakoupil za 6 250 K. Vedle pekárny zde zavedl i malý obchod se smíšeným zbožím.

V roce 1921 ovdověl a po roce se opět oženil, tentokrát s Annou Bradáčovou ze Starého Místa. Z každého manželství se mu narodila jedna dcera. V roce 1933 pro svůj pokročilý věk a lékařský zákaz těžké práce odevzdal 1. října domek a pekařství své dceři Boženě, provdané za pekaře Václava Kráma. František Filip zemřel 31. srpna 1958 v úctyhodném věku 89 let.

Všechen svůj volný čas věnoval František Filip veřejné práci. Po příchodu do Jičína se stával postupně členem řady místních spolků: Občanské čtenářské besedy na Novém Městě (1904), Tělocvičné jednoty Sokol (1905), Muzejního spolku (1908), spolku Lidumil (1920) a Řemeslnické besedy (1927).

Již od mládí se s velkým zájmem věnoval ochotnickému divadlu. Poprvé vystoupil na jevištní prkna již v Jilemnici, pak v Uherském Hradišti a Chocni. V roce 1907 byl zvolen do výboru Občanské besedy na Novém Městě v Jičíně a založil její dramatický odbor. Účastnil se i založení Spolku divadelních ochotníků J. K. Tyl v Jičíně.

V roce 1921 se v Jičíně ustavila organizace Živnostensko – obchodnické strany středostavovské. František Filip byl od počátků až do roku 1938 členem výkonného výboru a také členem obecní samosprávy.

V roce 1923 byl František Filip jednomyslně zvolen členem letopisecké komise. V periodiku Hlas našeho venkova zaznělo: „Kronikář se mění, pan Filip zůstává…jako strážný duch kroniky." Je autorem téměř 200 článků, vzpomínek a zpracování různých etap jičínské historie. Dodnes knihovna muzea uchovává některé jeho rukopisy, obvykle nevelkého rozsahu, a také ručně psanou „Kroniku společenstva pekařů politického okresu jičínského se sídlem v Jičíně", založenou v roce 1928. Jeho charakteristický rukopis najdeme i na mnoha archivních fotografiích, které by bez jeho pečlivých poznámek z velké části ztratily svou vypovídací schopnost.

Mgr. Hana Fajstauerová

Jaroslav Mencl

Jaroslav Mencl

* 14. 4. 1893, Sobotka
† 24. 10. 1971, Nová Ves (Mladá Boleslav)

Středoškolský učitel, regionální vlastivědný autor, regionální historik

Krátce z muzea

22. října 2022 se jičínské muzeum účastnilo Mezinárodního dne archeologie. Návštěvníci, kterých se sešlo témeř 500, si mohli poslechnout komentovanou prohlídku výstavy Bohové a hrdinové z konce doby bronzové na Jičínsku, přednášku o výzkumech v jičínské nemocnici či navštívit archeologický workshop.

Archeologové jičínského muzea se začali zabývat záchranným archeologickým výzkumem na nově budovaném úseku dálnice do Hradce Králové.

Během letních měsíců se konala řada schůzek a jednání, které souvisely s přípravou žádosti o finanční podporu na novou stálou expozici. Žádost byla do IROP odeslána na začátku října.

Ohlášení stavby (Archeologické služby)

Oznámení o stavebním či jiném záměru prováděném na území s archeologickými nálezy

Regionální muzeum a galerie v Jičíně je oprávněnou organizací k provádění archeologických výzkumů ve smyslu § 21 zákona 20/1987Sb, o státní památkové péči, na ploše okresu Jičín.

PODROBNÝ NÁVOD K OHLÁŠENÍ STAVBY


V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte:
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: +420 725 986 647

Detektorová spolupráce

Mgr. Miroslav Pleska
Mgr. Dominika Schmidtová
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: +420 601 695 285
Osobní konzultace a převzetí nálezů po předchozí domluvě.

 

Jak nalézt a nezničit
Jak spolupracovat
Informace k AM ČR PAS

Otevírací doba

Muzeum
září–říjen
út–ne 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

listopad–prosinec
út–ne 10–16
so a ne
polední přestávka
12–12.30

leden–únor
út–ne 10–16
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

březen
út–ne 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

duben–červen
út–ne 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

červenec a srpen
po–ne 10–18

Galerie

září–říjen
út–ne 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

listopad–prosinec
út–ne 10–16
so a ne
polední přestávka
12–12.30

leden–únor
út–ne 10–16
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

březen
út–ne 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

duben–červen
út–ne 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

červenec a srpen
po–ne 10–18

Vstupné

Muzeum
Rodina (2 dospělí + děti)..........150 Kč
Dospělí .................................. 80 Kč
Studenti .................. .............. 40 Kč
Senioři od 65 let .......................zdarma
Děti do 10 let .......................... zdarma
Hromadné vstupné................... 40 Kč/os. (-10%)
AMG, NPÚ.............................. zdarma
Hromadné vstupné
pro mateřské školy...................  5 Kč, doprovod zdarma

Galerie
Rodina (2 dospělí + 2–3 děti)....100 Kč
Dospělí ..................................... 45 Kč
Studenti .................................... 20 Kč
Senioři od 65 let .........................zdarma
Děti do 10 let............................. zdarma

Pro občany Ukrajiny vstupné do muzea i galerie zdarma po prokázání totožnosti.
Kontakt

Regionální muzeum
a galerie v Jičíně
Muzeum hry

Valdštejnovo náměstí 1
506 01 Jičín
+420 493 532 204
IČO: 084549
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.muzeumhry.cz

 

zonerama youtube

krajicomRMaG je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajem
Copyright © 2014 Regionální muzeum a galerie v Jičíně – muzeum hry.
Všechna práva vyhrazena.