samsinakPřed 95 lety, 2. ledna 1923, se v Komenského, dnešní Jičínské ulici v Sobotce, narodil vědec a galerista, RNDr. Karel Samšiňák. Jeho stejnojmenný otec v něm jistě spatřoval dědice svého skvěle prosperujícího obchodu. Jenže rod Samšiňáků stíhá strašlivá kletba – synové svým otcům přináší jen samá zklamání. Místo co by se činil za pultem krámu, Karel Samšiňák sbíral brouky, četl entomologickou literaturu a již během gymnaziálních studií publikoval odborné přírodovědné články. Otec Samšiňák se po určitou dobu snažil přitáhnout svého zdánlivě nezdárného syna k obchodu, ale brzy poznal marnost svého počínání. Stejné zklamání z dítěte později zažil dr. K. Samšiňák se svým synem Janem, autorem těchto řádků. Z toho toužil vychovat svého pokračovatele, parazitologa, jenomže syn si za celoživotní poslání vybral letectví. To už je ale jiný příběh.

Život generace Karla Samšiňáka tvrdě poznamenala válka. V roce 1939 se uzavřely české vysoké školy. Když Karel Samšiňák r. 1942 na klasickém gymnáziu v Mladé Boleslavi s výborným prospěchem odmaturoval, celé další 3 roky mu nezbylo než jen snít o vědecké kariéře. Sen se mu splnil až po osvobození roku 1945. Ihned byl přijat k řádnému studiu na Přírodovědeckou fakultu Karlovy univerzity. Silně jej tu ovlivnila velká osobnost parazitologa prof. Otty Jírovce. Pod jeho vedením se Samšiňák namísto mravenců, na něž se do té doby zaměřoval, začal věnovat roztočům. Parazitologickému oboru akarologie, tedy právě nauky o roztočích, posléze zasvětil celou svou výzkumnou kariéru, v níž se vypracoval na vědce světového jména.

Vysokoškolská studia Karel Samšiňák ukončil r. 1949. Jeho diplomová práce byla pro svou vysokou úroveň uznána za práci doktorskou a vyšla v odborném tisku. Šestadvacetiletému absolventovi však nebyly jeho úspěchy nic platné. Nedávno nastolený komunistický režim vzal v potaz podnikatelskou činnost jeho otce a hlavně emigraci Samšiňákova mladšího bratra Josefa do USA. Proto Karel Samšiňák namísto na špičková vědecká pracoviště, tehdy sídlící v Praze, putoval až do Děčína, aby tu zejména uspořádal biologické sbírky oblastního muzea. Všechno zlé bylo pro něco dobré. Karel Samšiňák se v muzeu rychle vypracoval na ředitele. Vedle přírodovědných exponátů mu tím přibyly i starosti o depozitář obrazů. Těm sice ještě nerozuměl, ale skvělého poradce si našel v řediteli nedalekého litoměřického muzea, PhDr. Otakaru Votočkovi, jenž ve svém nezkušeném kolegovi probudil celoživotní hluboký zájem o výtvarné umění.

V polovině padesátých let, po smrti Stalina a Gottwalda, se poměry v Československu mírně uvolnily. Samšiňákův vysokoškolský učitel, parazitolog prof. Jírovec, si vzpomněl na nadaného žáka a roku 1955 prosadil jeho umístění na Biologický ústav ČSAV do Prahy, odkud Samšiňák záhy přešel na vznikající Parazitologický ústav ČSAV. V něm působil až do svého odchodu do penze r. 1983.

Ani návrat na špičkové vědecké pracoviště neutlumil Samšiňákův zájem o výtvarné umění. Podařilo se mu prosadit adaptaci chodby biologického ústavu na výstavní síň. V ní pak uspořádal nespočet jedinečných výstav ve své době vesměs neznámých a začínajících, dnes vysoce ceněných autorů. Vystavoval tu například Ota Janeček, Vladimír Komárek aj.

Šťastná náhoda Karlu Samšiňákovi r. 1971 dopřála pronajmout si garsoniéru na Šolcově statku v Sobotce, dříve patřícímu jeho rodičům. V jinak prázdném a zanedbaném domě se Karel Samšiňák rozhodl vytvořit výstavní síň. Přes mimořádnou nepřízeň státních institucí se mu to r. 1974 podařilo. Od té doby až do svého skonu r. 2008 pak pořádal výstavy „ve svém“ a dlouho nevyužitý Šolcův statek přeměnil ve vskutku prestižní výstavní prostor. Samšiňákem založená galerie v Sobotce funguje doposud, čímž stále připomíná jedinečné dílo svého zakladatele.
                                                                                                                                             Jan Samšiňák

Program

ORBIS PICTUS PLAY

Výstava | Zámecká galerie
1. 6. – 22. 9. 2019
Jičínské muzeum Vás zve na letní interaktivní výstavu pro celou rodinu. Imaginace, fantazie a...

Muzejní noviny 40 Kozojedy

Muzeum | Muzeum
Nová publikace
Nové číslo Muzejních novin v prodeji!

Malé krámky pro panenky

Výstava | Výstavní chodba
17. 5. – 15. 9. 2019
Jičínské muzeum vás zve na výstavu miniatur krámků, živností a dílniček ze sbírky MUDr. Dobromily...

Poklady sbírek Královéhradeckého kraje

Muzeum | Muzeum
Nová publikace
Regionální muzeum a galerie v Jičíně vydalo novou publikaci o sbírkovém bohatství...

Hrnčířská pec s keramickou klenbou nalezená v Hořicích

Muzeum | 
Publikace Hrnčířská pec...
Autor: Kateřina Volfová   Na konci roku 2018 vydalo Regionální muzeum a galerie v Jičíně další...

Osmičky 20. století v dějinách Jičína

Muzeum | 
Publikace Osmičky 20. století v dějinách Jičína
Hana Fajstauerová V rámci podzimní výstavy Osmičky 20. století v dějinách Jičína vydalo Regionální...

Architekt Čeněk Musil

Muzeum | 
Publikace Architekt Čeněk Musil
Autorky: Gabriela Petrová – Eva Chodějovská Regionální muzeum a galerie v Jičíně vydalo další...

Zvony Jičínska. Proč už neslýcháme klekání

Muzeum | 
Publikace Zvony Jičínska
Regionální muzeum a galerie v Jičíně vydalo v listopadu 2017 novou publikaci o zvonech autorky...

Stálá expozice muzea

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 09.00–17.00
Regionální muzeum v Jičíně umožňuje ve své expozici čtyři samostatné cesty prohlídky. První obsahuje...

Obrazárna barokních mistrů

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 9.00–17.00
Obrazárna barokních mistrů nabízí, jak už název napovídá, mistrovská díla významných umělců českého baroka...

Konferenční salónek

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 9.00–17.00
Konferenční salonek je jediným autenticky dochovaným zámeckým prostorem jičínského zámku. V roce 1813, v...

Panská oratoř

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 9.00–17.00
Zámecká oratoř, která je součástí kostela sv. Jakuba, byla propojena s jičínským zámkem zděným schodištěm na...

Muzejní herna

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 9.00–17.00
Místem hry a odpočinku v jičínském muzeu je naše herna. Ta nabízí možnost sestavit si z...

Otevírací doba

Muzeum
září–prosinec
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

leden–únor
denně 10–16
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

březen
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

duben–červen
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

červenec a srpen
po–ne 9–18

Galerie
září–prosinec
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

leden–únor
denně 10–16
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

březen
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

duben–červen
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

červenec a srpen
po–ne 9–18

Vstupné

Muzeum
Rodina (2 dospělí + děti) – 130 Kč
Dospělí – 60 Kč
Senioři, studenti, děti – 40 Kč
Děti do 6 let – zdarma
AMG, NPÚ – zdarma

Hromadné vstupné – 40 Kč/os. (-10%), průvodce zdarma
Hromadné vstupné mateřské školy - 5 Kč/os., průvodce zdarma


Galerie

Vstupné do galerie:

Rodina (2 dospělí + děti) 200 Kč (Rodinná vstupenka je platná zároveň i do stálé expozice muzea)
Dospělí                          100 Kč
Senioři, studenti, děti        50 Kč
Děti do 6 let zdarma
AMG, NPÚ zdarma

Kontakt

Regionální muzeum
a galerie v Jičíně
Muzeum hry

Valdštejnovo náměstí 1
506 01 Jičín
+420 493 532 204
IČO: 084549
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.muzeumhry.cz

 

zonerama youtube

krajRMaG je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajem
Copyright © 2014 Regionální muzeum a galerie v Jičíně – muzeum hry.
Všechna práva vyhrazena.