waldhauser sAutorem nové publikace s poetickým názvem Archeologie kraje básníků, archeologie Sobotecka v Českém ráji je PhDr. Jiří Waldhauser, CSc., pocházející „po předcích z matčiny strany z Horního Bousova“. Přední odborník na dobu laténskou se zde věnuje kraji, ve kterém je z pohledu archeologie stále co objevovat.
Publikace má spíše popularizační charakter, je psána neformálním slohem a snaží se uvedené nálezy čtenáři přiblížit líčením okolností nálezů. Základem práce je soupis pravěkých, středověkých ale i novověkých nálezů ze Sobotecka. Čtenář se v něm orientuje podle názvů obcí, dále jsou nálezy řazeny vzestupně podle datace od nejstarších k nejmladším.
Malý prostor je věnován rovněž dějinám archeologického bádání na Sobotecku a stručnému shrnutí charakteru archeologických nálezů. Kniha jistě dobře poslouží zájemcům o historii Sobotecka jako inspirace k výletům, ostatně nechybí zde ani navrhované trasy.  
Knihu je možné zakoupit na pokladně muzea za 260 Kč.

Vydalo: Regionální muzeum a galerie v Jičíně
Rok vydání: 2016
Autor: Jiří Waldhauser
Počet stran: 141
Cena: 260 Kč

titulni strana gottlieb webŽivotopisy osobností jako byli Komenský či Mozart osahují názvy míst, kde pobývali. K jejich popisu ale stačí zběžná charakteristika politického a kulturního dění. U Albrechta z Valdštejna je to jinak. Jeho život byl svázán s geografií místa, kde žil. Esej o vnímání zeměpisných vztahů, zaměřenou na tematiku územního plánování a stavební dějiny Jičína v době valdštejnských přestaveb, chápe J. Gottlieb spíše než jako knihu faktů, jako úložiště otázek a možností, které mají vést čtenáře k "topografickému přemýšlení".

Vydalo: Regionální muzeum a galerie v Jičíně
Rok vydání: 2015
Autor: Jaromír Gottlieb
Počet stran: 131
Cena: 200 Kč

Na 132 stranách nové publikace autorek Lenkpoklady sbiky publikacey Patkové a Andrey Sloupové si mohou čtenáři, jak samotný název napovídá, prohlédnout poklady ze sbírky výtvarného umění Regionálního muzea a galerie v Jičíně. Je tomu tak úplně poprvé za dobu trvání této instituce, co vychází takovýto ucelený soubor výtvarných děl, která jsou běžnému návštěvníkovi skryta v depozitáři. Na barevných fotografiích mohou čtenáři obdivovat obrazy a plastiky nejvýznačnějších místních autorů, jejichž tvorba nezřídka přesahuje hranici regionu. Textovou část doplňují medailonky umělců a statě zahrnující historii jičínské galerie. Cílem katalogu ze sbírek výtvarného umění jičínského muzea je představit zájemcům reprezentativní díla galerijní sbírky, seznámit je s její historií, ale také s historií galerijní činnosti.

Vydalo: Regionální muzeum a galerie v Jičíně s podporou Ministerstva kultury ČR, které poskytlo dotaci z programu Podpora projektů zaměřených na poskytování standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií
Rok vydání: 2016
Autor: Lenka Patková, Andrea Sloupová
Foto: Jan Košíček, Jan Mlázovský
Počet stran: 132
Náklad: 400 ks
Cena: 200 Kč


                                             

plovarny mKniha představuje historii plováren a koupališť na Jičínsku, Hořicku, Libáňsku, Kopidlensku, Novopacku a Sobotecku a navazuje tak na stejnojmennou výstavu jičínského muzea. Publikace čerpá z archivních pramenů, vzpomínek pamětníků a kronikářů, z monografií a z článků regionálního tisku. Tyto informace jsou doplněné o množství dobových fotografií, které vyzařují atmosféru plováren na konci 19. století až do nedávné současnosti.

Vydalo: Regionální muzeum a galerie v Jičíně
Rok vydání: 2014
Autor: Hana Fajstauerová
Počet stran: 122
Cena: 120 Kč

hospody web mKniha vychází z výstavy "... dopijem a půjdem", která se uskutečnila ve výstavní chodbě jičínského muzea ve dnech 5. 10. – 24. 11. 2013.
Dokumentuje stejně jako výstava na 90 jičínských hostinců, hospod a restauracích před druhou světovou válkou. Kniha obsahuje nejen staré fotografie, ale také dobové reklamy.

Vydalo: Regionální muzeum a galerie v Jičíně
Rok vydání: 2013
Autor: Jiřina Holá
Počet stran: 87
Cena: 85 Kč

Program

ORBIS PICTUS PLAY

Výstava | Zámecká galerie
1. 6. – 22. 9. 2019
Jičínské muzeum Vás zve na letní interaktivní výstavu pro celou rodinu. Imaginace, fantazie a...

Jak semena putují krajinou

Výstava | Výstavní chodba
20. 9. – 20. 10. 2019
Jičínské muzeum Vás srdečně zve na přírodovědnou výstavu. Vernisáž výstavy se koná ve čtvrtek 19....

Josef Štemberka – kněz a vlastenec

Výstava | Muzejní nádvoří
20. 9. – 6. 10. 2019
Regionální muzeum a galerie v Jičíně a Římskokatolická farnost Pecka Vás zvou na exteriérovou...

Muzejní noviny 40 Kozojedy

Muzeum | Muzeum
Nová publikace
Nové číslo Muzejních novin v prodeji!

Poklady sbírek Královéhradeckého kraje

Muzeum | Muzeum
Nová publikace
Regionální muzeum a galerie v Jičíně vydalo novou publikaci o sbírkovém bohatství...

Hrnčířská pec s keramickou klenbou nalezená v Hořicích

Muzeum | 
Publikace Hrnčířská pec...
Autor: Kateřina Volfová   Na konci roku 2018 vydalo Regionální muzeum a galerie v Jičíně další...

Osmičky 20. století v dějinách Jičína

Muzeum | 
Publikace Osmičky 20. století v dějinách Jičína
Hana Fajstauerová V rámci podzimní výstavy Osmičky 20. století v dějinách Jičína vydalo Regionální...

Architekt Čeněk Musil

Muzeum | 
Publikace Architekt Čeněk Musil
Autorky: Gabriela Petrová – Eva Chodějovská Regionální muzeum a galerie v Jičíně vydalo další...

Zvony Jičínska. Proč už neslýcháme klekání

Muzeum | 
Publikace Zvony Jičínska
Regionální muzeum a galerie v Jičíně vydalo v listopadu 2017 novou publikaci o zvonech autorky...

Stálá expozice muzea

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 09.00–17.00
Regionální muzeum v Jičíně umožňuje ve své expozici čtyři samostatné cesty prohlídky. První obsahuje...

Obrazárna barokních mistrů

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 9.00–17.00
Obrazárna barokních mistrů nabízí, jak už název napovídá, mistrovská díla významných umělců českého baroka...

Konferenční salónek

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 9.00–17.00
Konferenční salonek je jediným autenticky dochovaným zámeckým prostorem jičínského zámku. V roce 1813, v...

Panská oratoř

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 9.00–17.00
Zámecká oratoř, která je součástí kostela sv. Jakuba, byla propojena s jičínským zámkem zděným schodištěm na...

Muzejní herna

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 9.00–17.00
Místem hry a odpočinku v jičínském muzeu je naše herna. Ta nabízí možnost sestavit si z...

Otevírací doba

Muzeum
září–prosinec
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

leden–únor
denně 10–16
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

březen
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

duben–červen
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

červenec a srpen
po–ne 9–18

Galerie
září–prosinec
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

leden–únor
denně 10–16
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

březen
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

duben–červen
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

červenec a srpen
po–ne 9–18

Vstupné

Muzeum
Rodina (2 dospělí + děti) – 130 Kč
Dospělí – 60 Kč
Senioři, studenti, děti – 40 Kč
Děti do 6 let – zdarma
AMG, NPÚ – zdarma

Hromadné vstupné – 40 Kč/os. (-10%), průvodce zdarma
Hromadné vstupné mateřské školy - 5 Kč/os., průvodce zdarma


Galerie

Vstupné do galerie:

Rodina (2 dospělí + děti) 200 Kč (Rodinná vstupenka je platná zároveň i do stálé expozice muzea)
Dospělí                          100 Kč
Senioři, studenti, děti        50 Kč
Děti do 6 let zdarma
AMG, NPÚ zdarma

Kontakt

Regionální muzeum
a galerie v Jičíně
Muzeum hry

Valdštejnovo náměstí 1
506 01 Jičín
+420 493 532 204
IČO: 084549
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.muzeumhry.cz

 

zonerama youtube

krajRMaG je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajem
Copyright © 2014 Regionální muzeum a galerie v Jičíně – muzeum hry.
Všechna práva vyhrazena.