Na konci roku 2019 byly započaty před jičínskou nemocnicí stavební úpravy a přípravy terénu pro stavbu nového vstupu a lékárny. Dle zákona o státní památkové péči bylo pracovníkům našeho muzea umožněno provést archeologický dohled při hloubení základových žlabů pro budoucí stavbu a i v nepříznivých deštivých podmínkách se nám podařilo zachytit na profilech výkopu stopy lidské aktivity. V jihozápadním rohu nemocničního areálu byla kromě sídlištních jam z období prvních zemědělců potvrzena také přítomnost žárového pohřebiště z přelomu pozdní doby bronzové a rané doby železné. V té době platil striktní pohřební ritus, kdy do mělké jámy byla vložena keramická urna, které říkáme popelnice. Ta byla naplněna popelem s drobnými nespálenými kůstkami zemřelého a překrytá další nádobou mísovitého tvaru či kamenem. Velmi často hrobový celek obsahoval přidané nádoby, ojediněle kovové milodary jako šperky. Ve výjimečně bohatých hrobech se počet nádob mohl dostat až k desítkám kusů, nicméně kontexty v Jičíně patří svou náplní k těm běžně se vyskytujícím.

První zaznamenaný žárový hrob byl částečně porušen stavbou, nicméně velkou část se nám podařilo zdokumentovat. Do hrobové jámy bylo vloženo několik kusů nádob, které se bohužel post-depozičními procesy nedochovaly v původním stavu a byly snad tlakem zeminy stlačeny do jedné vrstvy. Přesný počet nádob v tomto kontextu, nám ukáže až laboratorní zpracování, při kterém budou jednotlivé střípky zpětně slepovány do původní podoby. Další ze čtyř nalezených hrobů byl odebrán tzv. in-situ, což znamená, že do provizorní laboratoře byl převezen blok zeminy s celým hrobem a teprve poté došlo k jeho pečlivé preparaci a dokumentaci. V tomto hrobě bylo zaznamenáno devět nádob v téměř kompletním stavu. Hrob obsahoval pouze keramické milodary, z toho největší nádoba (typu okřín) s popelem zemřelého byla překryta mísovitou nádobou. Ležela na boku, což může znamenat i pozdější lidský zásah do hrobového kontextu. Zbylé dva hroby byly bohužel značně poničeny a dochovaly se nám jen fragmenty nádob.

Pohřebiště z doby popelnicových polí v areálu nemocnice zaznamenal již archeolog Jan Filip v 19. století, ten jej datoval do konce doby bronzové, tedy začátků slezskoplatěnické kultury. Je tedy možné předpokládat, že výše zmíněné hroby byly součástí téhož pohřebiště, které mohlo v minulosti čítat až stovky hrobů. Podobně datované pohřebiště lidu popelnicových polí bylo nalezeno např. v Ostroměři, Kopidlně, Pařezské Lhotě nebo Dobré Vodě. Vyhodnocení jičínského materiálu však archeology stále čeká, protože samotný archeologický výzkum v místě budoucího nového vjezdu do nemocnice ještě neskončil.
                                                                                                                         Dominika Schmidtová

Program

Jičínské muzeum vydalo komiks pro malé i velké

Muzeum | Muzeum
Komiks: Jičín v dějinách a plno otazníků
Po více než třech letech práce Regionální muzeum a galerie v Jičíně vydalo těsně před vánocemi...

Vzpomínka na Karla Samšiňáka

Výstava | Výstavní chodba
VÝSTAVA 24. 2. – 9. 4. 2023
Ke stému výročí narození RNDr. Karla Samšiňáka, CSc., soboteckého vědce, sběratele a znalce umění...

Vstupné zdarma každou první středu v měsíci

Muzeum | Muzeum
VSTUPNÉ ZDARMA
Od 7. prosince až do konce roku 2023 bude ve všech muzeích, galeriích a hvězdárnách zřizovaných...

Výstava Bohové a hrdinové z pozdní doby bronzové na Jičínsku ve virtuálním světě

Výstava | Muzeum
Virtuální prohlídka výstavy Bohové a hrdinové...
Už se Vám stýská po právě ukončené výstavě Bohové a hrdinové z konce doby bronzové na Jičínsku? Pokud...

Muzejní noviny – Liběšice

Muzeum | Muzeum
Nové Muzejní noviny
Právě vyšlo nové číslo Muzejních novin, tentokrát věnovaných obci Liběšice. Muzejní noviny si...

Курси Чеської мови для українців. Kurzy českého jazyka pro Ukrajince.

Muzeum | Muzeum
Курси Чеської мови для українців

Jičínsko na historických pohlednicích

Muzeum | Muzeum
PUBLIKACE
Na konci roku 2020 vydalo jičínské muzeum novou publikaci Jičínsko na historických pohlednicích ze...

Stálá expozice muzea

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
Stálá expozice muzea
Regionální muzeum v Jičíně umožňuje ve své expozici čtyři samostatné cesty prohlídky. První obsahuje...

Obrazárna barokních mistrů

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
Obrazárna barokních mistrů
Obrazárna barokních mistrů nabízí, jak už název napovídá, mistrovská díla významných umělců českého baroka...

Konferenční salónek

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
Konferenční salónek
Konferenční salonek je jediným autenticky dochovaným zámeckým prostorem jičínského zámku. V roce 1813, v...

Panská oratoř

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
Panská oratoř
Zámecká oratoř, která je součástí kostela sv. Jakuba, byla propojena s jičínským zámkem zděným schodištěm na...

Muzejní herna

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
Muzejní herna
Místem hry a odpočinku v jičínském muzeu je naše herna. Ta nabízí možnost sestavit si z...

Otevírací doba

Muzeum
září–říjen
út–ne 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

listopad–prosinec
út–ne 10–16
so a ne
polední přestávka
12–12.30

leden–únor
út–ne 10–16
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

březen
út–ne 10–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

duben–červen
út–ne 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

červenec a srpen
po–ne 10–18

Galerie

září–říjen
út–ne 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

listopad–prosinec
út–ne 10–16
so a ne
polední přestávka
12–12.30

leden–únor
út–ne 10–16
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

březen
út–ne 10–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

duben–červen
út–ne 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

červenec a srpen
po–ne 10–18

Vstupné

Muzeum
Rodina (2 dospělí + děti)..........150 Kč
Dospělí .................................. 80 Kč
Studenti .................. .............. 40 Kč
Senioři od 65 let .......................zdarma
Děti do 10 let .......................... zdarma
Hromadné vstupné................... 40 Kč/os. (-10%)
AMG, NPÚ.............................. zdarma
Hromadné vstupné
pro mateřské školy...................  5 Kč, doprovod zdarma

Galerie
Rodina (2 dospělí + 2–3 děti)....100 Kč
Dospělí ..................................... 45 Kč
Studenti .................................... 20 Kč
Senioři od 65 let .........................zdarma
Děti do 10 let............................. zdarma

Pro občany Ukrajiny vstupné do muzea i galerie zdarma po prokázání totožnosti.
Kontakt

Regionální muzeum
a galerie v Jičíně
Muzeum hry

Valdštejnovo náměstí 1
506 01 Jičín
+420 493 532 204
IČO: 084549
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.muzeumhry.cz

 

zonerama youtube

krajicomRMaG je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajem
Copyright © 2014 Regionální muzeum a galerie v Jičíně – muzeum hry.
Všechna práva vyhrazena.