Povinnosti muzejního archeologa přivedou na nejrůznější staveniště v nejrůznějších lokalitách. Hluk stavební techniky, prach a silná doprava v bezprostřední blízkosti archeologických sond střídá klidné prostředí při okraji vesnice s čarokrásným výhledem do krajiny a osvěžujícím vánkem. Posledně popsané prostředí zakusili pracovníci archeologického oddělení jičínského muzea na jaře letošního roku při západním okraji Vitiněvsi. Výkopy pro základové pásy vznikajícího rodinného domu protnuly dva sídlištní zahloubené objekty pravěkého stáří a nemotorné rameno bagru vystřídaly motyčky a špachtle našich terénních specialistů. Naštěstí pro stavebníka nedošlo k omezení stavební činnosti a ani ke zvýšení nákladů; v případě staveb rodinných domů jdou totiž veškeré náklady za archeologické výzkumy na vrub muzea.

vitineves archeologie
První zjištěný zahloubený objekt je pozůstatkem po sídlišti z mladší doby kamenné – neolitu. Nálezy získané z výplně objektu patří do mladšího stupně kultury s vypíchanou keramikou (4800–4500 př. Kr.). Kromě typických keramických zlomků nádob zdobených vpichy jsme nelezli kamenné štípané nástroje, zlomky kamenných broušených nástrojů, hrudky mazanice a zlomky zvířecích kostí. Objekt byl překryt vrstvou obsahující další výlučně pravěké nálezy; ta se nápadně liší od současné ornice, respektive vykazuje podobné vlastnosti jako výplň neolitického objektu. Teprve na tuto vrstvu nasedá ornice, která obsahuje kromě pravěkých předmětů i mladší středověké, novověké a i ty zcela současné.

Druhý zahloubený objekt obsahoval nálezy z mladší doby bronzové. Opět se jedná o typické sídlištní nálezy zahrnující zlomky keramických nádob, hrudky mazanice, zlomky zvířecích kostí, uhlíky a žárem deformovanou keramiku. Dle některých charakteristických znaků na keramice lze dovodit, že nálezy patří lužické kultuře (cca 1300–1000 př. Kr.). Zahloubený objekt má tvar komolého kužele, tj. úzké hrdlo a stěny rozšiřující se směrem k plochému dnu. Jedná se o tzv. zásobní jámu nebo obilnici určenou ke skladování obilnin.

Stěny obilnic bývaly omazané jílem nebo vystlané slámou a samozřejmě s hrdlem pečlivě utěsněným a chráněným před srážkovou vodou. Uskladněné zrno v takovém hermetickém prostředí přemění kyslík na oxid uhličitý, který vytvoří účinnou ochrannou atmosféru bránící plesnivění a nežádoucímu klíčení. Zároveň odradí parazity a dokonce hlodavce, kteří by si se zásobou zrna poradili dřív než případní zloději. Zajímavý je fakt, že klíčivost zrna u takto skladovaného obilí je velice dobrá i po uplynutí více než roku.

V případě naší vitiněveské jámy se nepodařilo prokázat jakoukoli úpravu stěn, a to ať výmazem, výpalem nebo vystýlkou. Mohla sloužit ke skladování jiných potravin, a proto uzavřeme, že její původní funkce byla skladovací; naposledy posloužila k uložení sídlištního dopadu.

Stručně popsaný nález není první archeologickou památkou zjištěnou ve Vitiněvsi. Neolitické nálezy v podobě broušených kamenných nástrojů známe z několika lokalit v rámci katastrálního území. Dokonce jde i o hromadné nálezy, tzv. depoty. Sídlištní nálezy kultury s vypíchanou keramikou známe ze zemědělského areálu v jihovýchodní části vsi. Sídliště pokračuje východním směrem, o čemž svědčí nálezy získané povrchovými sběry z ornice. Nově zjištěná lokalita je od zmíněného zemědělského areálu vzdálena minimálně 400 m. Další nálezy z uvedeného období známe také z polohy zvané „Vyšovatka“. Pozdní dobu kamennou - eneolit zastupuje nález kamenného sekeromlatu na zahradě u domu č. p. 4. Stalo se tak kolem roku 1965 při budování pařeniště. Mezi významnější nálezy patří objev pohřebiště kultury slezskoplatěnické s 17 žárovými hroby nalezenými na Malé Straně v letech 1924–1925 (výzkum Ing. J. Bernarda).
                                                                                                                                             Radek Novák

Program

MUZEUM UZAVŘENO!

Muzeum | Muzeum
MUZEUM UZAVŘENO OD 12. 10. 2020
Dle aktuálního nařízení Vlády ČR bude od pondělí 12. října 2020 do odvolání muzeum pro veřejnost...

Dočasné zrušení akcí muzea

Muzeum | Muzeum
Dočasné zrušení akcí muzea
Vážení přátelé,v souladu s usnesením Vlády ČR č. 958 ze dne 30. září 2020 zakazujícím s účinností ode...

Podzim s archeologií

Akce | Muzeum
AKCE ZRUŠENA!
AKCE ZRUŠENA!

Laténský hrob ženy ze Sběře na Jičínsku

Muzeum | Muzeum
Objev laténského hrobu ve Sběři
Rádi bychom se s Vámi podělili o významný nález z minulých dní. Skrze přiložený odkaz se dostanete do...

Stálá expozice muzea

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 09.00–17.00
Regionální muzeum v Jičíně umožňuje ve své expozici čtyři samostatné cesty prohlídky. První obsahuje...

Obrazárna barokních mistrů

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 9.00–17.00
Obrazárna barokních mistrů nabízí, jak už název napovídá, mistrovská díla významných umělců českého baroka...

Konferenční salónek

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 9.00–17.00
Konferenční salonek je jediným autenticky dochovaným zámeckým prostorem jičínského zámku. V roce 1813, v...

Panská oratoř

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 9.00–17.00
Zámecká oratoř, která je součástí kostela sv. Jakuba, byla propojena s jičínským zámkem zděným schodištěm na...

Muzejní herna

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 9.00–17.00
Místem hry a odpočinku v jičínském muzeu je naše herna. Ta nabízí možnost sestavit si z...

Otevírací doba

Muzeum
září–prosinec
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

leden–únor
denně 10–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

březen
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

duben–červen
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

červenec a srpen
po–ne 9–18

Galerie
září–prosinec
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

leden–únor
denně 10–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

březen
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

duben–červen
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

červenec a srpen
po–ne 9–18

Vstupné

Muzeum
Rodina (2 dospělí + děti)..........130 Kč
Dospělí .................................. 60 Kč
Senioři, studenti, děti .............. 40 Kč
Děti do 6 let............................ zdarma
Hromadné vstupné................... 40 Kč/os. (-10%), průvodce zdarma
AMG, NPÚ............................. zdarma
Hromadné vstupné
pro mateřské školy...................  5 Kč, průvodce zdarma

Galerie
Rodina (2 dospělí + 2–3 děti)....... 200 Kč (Rodinná vstupenka je platná zároveň i do stálé expozice muzea)
Dospělí .....................................100 Kč
Senioři, studenti, děti..................  50 Kč
Děti do 6 let............................... zdarma
Hromadné vstupné od 6ti let..........45 Kč + 2x doprovod zdarma (školy, tábory, skupiny seniorů a studentů)
Hromadné vstupné do 6ti let............5 Kč + 2x doprovod zdarma (školky)
Hromadné vstupné dospělí.............60 Kč (od 10ti osob)
Hromadné vstupné od 6ti let...........80 Kč + 2x doprovod zdarma (Celé muzeum + galerie pro školy a tábory)
Senior pas....................................45 Kč (nad 55 let, 1 držitel = 1 karta)

Kontakt

Regionální muzeum
a galerie v Jičíně
Muzeum hry

Valdštejnovo náměstí 1
506 01 Jičín
+420 493 532 204
IČO: 084549
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.muzeumhry.cz

 

zonerama youtube

krajRMaG je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajem
Copyright © 2014 Regionální muzeum a galerie v Jičíně – muzeum hry.
Všechna práva vyhrazena.