V srpnu minulého roku začal záchranný archeologický výzkum, který se poté stal terčem nelichotivých poznámek řady lidí a trnem v oku mnohých řidičů, kteří Kopidlnem projížděli. Archeologický výzkum byl vyvolán zahájením opravy silnice, spojující Poděbrady a Jičín a dílčích částí projektu revitalizace náměstí, které byly podmíněny právě rekonstrukcí komunikace I/32 (výstavba dešťové stoky, přeložky stávajícího vodovodu a chráničky pro kabelové napětí). Navzdory tomu, že se muselo jednat o dlouhou dobu připravovanou stavbu, jsme se o těchto záměrech dozvěděli až „za pět minut dvanáct.“

V Kopidlně bylo už od začátku stavebních prací jasné, že pod dlažbou náměstí jsou skryti důležití svědkové minulosti. Tmavé výplně původních zahloubených částí obydlí a hospodářských objektů prozradily, že někdejší Kopidlno vypadalo úplně jinak. Výzkumem, který probíhal od poloviny srpna až do začátku prosince minulého roku, se podařilo odkrýt a zdokumentovat několik suterénů vrcholně středověkých domů, s nimi související zahloubené hospodářské objekty, dále štět, novověkou haťovou cestu a dřevěné vodovodní potrubí. Nejstarší prozkoumané situace datujeme do doby železné. Jednalo se  pozůstatky hospodářských objektů. Zahloubené objekty datujeme podle artefaktů nalezených v jejich výplních. Musíme tak brát v úvahu jejich způsob zániku a tedy to, zda byly objekty zaplněny jednorázově či se zaplňovaly postupně a mohly se do nich dostat artefakty pokrývající delší časový interval. Prozkoumané suterény domů tedy můžeme spojovat s domy, které v prostoru náměstí stávaly od 2. poloviny 13. či přelomu 13. a 14. století až do 15. století. Předpokládáme, že stavby zanikly v souvislosti s požárem, protože ve výplních objektů jsme se setkávali s dooranžova propálenými vrstvami, které interpretujeme jako destrukce spálených vrchních částí domů. Neméně zajímavým zjištěním jsou nálezy zlomků raně středověké keramiky, zdobené několikanásobnými vlnicemi, které však nemůžeme dávat do souvislosti s konkrétními archeologickými objekty (domy, jámami, apod.). Nacházíme je pouze ve vrstvách skrytých pod dlažbou náměstí. Dle množství této keramiky ale můžeme konstatovat, že středověcí lidé sídlili v Kopidlně již od střední doby hradištní (9. stol. – 1. polovina 10. stol.).

V případě Kopidlna se tak setkáváme s příkladem zajímavé změny struktury středověkého osídlení a dozvídáme se mnohé o proměnách kopidlenského urbanismu. Prozkoumané části domů můžeme klást do souvislosti se vsí Kopidlno, kterou máme písemnými prameny doloženou k roku 1322, kde je zmiňován „Petr (?) de Kopidlna“. Kopidlno bylo ještě roku 1406 vsí, ale již roku 1451 je v pramenech uváděno jako městečko, kterému byly roku 1514 a později uděleny další výsady. V roce 1514 například udělil městečku Vladislav II. Jagellonský na žádost Zikmunda z Kopidlna dva výroční trhy a přeložil týdenní trh z pátku na středu. Zikmund z Kopidlna dále mohl týden před a po výročním trhu vybírat clo na opravu cest vedoucích do městečka. Budeme-li hledat odpověď na otázku, kdy a v souvislosti s jakou událostí došlo k zániku prozkoumaných domů, nemůžeme prozatím nalézt jednoznačnou odpověď. Jako pravděpodobná se však jeví možnost, že k vyměření náměstí došlo  při vysazení na městečko v první polovině 15. století, kdy byla zřejmě vybudována i nová vodní tvrz v místě dnešního zámku. V písemných pramenech se také dočítáme o přepadu tvrze Pražany, který vyvolal požár. Zdá se však, že domy skryté pod dnešním náměstím postihla nějaká událost vedoucí k jejich zániku již dříve.

Nyní čeká jičínské archeology dlouhá laboratorní práce, při  které se budou snažit nalezené artefakty a situace lépe časově zařadit a také lépe interpretovat. Zároveň již v březnu započnou další stavební práce, které zajisté vyvolají další nutnost záchranného archeologického výzkumu. Projíždějící řidiči a obyvatelé Kopidlna tedy budou muset být trpěliví. Archeologové musí mizející prameny prozkoumat a zdokumentovat a poté se pokusit vyjasnit výše nastíněný příběh vsi Kopidlno, která se proměnila až do podoby takového města, jaké známe dnes.

                                                                                                                                                         Kateřina Opicová

Program

ORBIS PICTUS PLAY

Výstava | Zámecká galerie
1. 6. – 22. 9. 2019
Jičínské muzeum Vás zve na letní interaktivní výstavu pro celou rodinu. Imaginace, fantazie a...

Muzejní noviny 40 Kozojedy

Muzeum | Muzeum
Nová publikace
Nové číslo Muzejních novin v prodeji!

Malé krámky pro panenky

Výstava | Výstavní chodba
17. 5. – 15. 9. 2019
Jičínské muzeum vás zve na výstavu miniatur krámků, živností a dílniček ze sbírky MUDr. Dobromily...

Poklady sbírek Královéhradeckého kraje

Muzeum | Muzeum
Nová publikace
Regionální muzeum a galerie v Jičíně vydalo novou publikaci o sbírkovém bohatství...

Hrnčířská pec s keramickou klenbou nalezená v Hořicích

Muzeum | 
Publikace Hrnčířská pec...
Autor: Kateřina Volfová   Na konci roku 2018 vydalo Regionální muzeum a galerie v Jičíně další...

Osmičky 20. století v dějinách Jičína

Muzeum | 
Publikace Osmičky 20. století v dějinách Jičína
Hana Fajstauerová V rámci podzimní výstavy Osmičky 20. století v dějinách Jičína vydalo Regionální...

Architekt Čeněk Musil

Muzeum | 
Publikace Architekt Čeněk Musil
Autorky: Gabriela Petrová – Eva Chodějovská Regionální muzeum a galerie v Jičíně vydalo další...

Zvony Jičínska. Proč už neslýcháme klekání

Muzeum | 
Publikace Zvony Jičínska
Regionální muzeum a galerie v Jičíně vydalo v listopadu 2017 novou publikaci o zvonech autorky...

Stálá expozice muzea

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 09.00–17.00
Regionální muzeum v Jičíně umožňuje ve své expozici čtyři samostatné cesty prohlídky. První obsahuje...

Obrazárna barokních mistrů

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 9.00–17.00
Obrazárna barokních mistrů nabízí, jak už název napovídá, mistrovská díla významných umělců českého baroka...

Konferenční salónek

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 9.00–17.00
Konferenční salonek je jediným autenticky dochovaným zámeckým prostorem jičínského zámku. V roce 1813, v...

Panská oratoř

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 9.00–17.00
Zámecká oratoř, která je součástí kostela sv. Jakuba, byla propojena s jičínským zámkem zděným schodištěm na...

Muzejní herna

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 9.00–17.00
Místem hry a odpočinku v jičínském muzeu je naše herna. Ta nabízí možnost sestavit si z...

Otevírací doba

Muzeum
září–prosinec
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

leden–únor
denně 10–16
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

březen
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

duben–červen
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

červenec a srpen
po–ne 9–18

Galerie
září–prosinec
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

leden–únor
denně 10–16
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

březen
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

duben–červen
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

červenec a srpen
po–ne 9–18

Vstupné

Muzeum
Rodina (2 dospělí + děti) – 130 Kč
Dospělí – 60 Kč
Senioři, studenti, děti – 40 Kč
Děti do 6 let – zdarma
AMG, NPÚ – zdarma

Hromadné vstupné – 40 Kč/os. (-10%), průvodce zdarma
Hromadné vstupné mateřské školy - 5 Kč/os., průvodce zdarma


Galerie

Vstupné do galerie:

Rodina (2 dospělí + děti) 200 Kč (Rodinná vstupenka je platná zároveň i do stálé expozice muzea)
Dospělí                          100 Kč
Senioři, studenti, děti        50 Kč
Děti do 6 let zdarma
AMG, NPÚ zdarma

Kontakt

Regionální muzeum
a galerie v Jičíně
Muzeum hry

Valdštejnovo náměstí 1
506 01 Jičín
+420 493 532 204
IČO: 084549
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.muzeumhry.cz

 

zonerama youtube

krajRMaG je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajem
Copyright © 2014 Regionální muzeum a galerie v Jičíně – muzeum hry.
Všechna práva vyhrazena.