Velišský hřbet je pozoruhodnou archeologickou lokalitou jako celek. Na poměry Jičínska se zde objevují nálezy v neobvyklé koncentraci, a to především na jeho jihovýchodních svazích. Potvrzením tohoto konstatování je také objevení nálezové situace, která byla prozkoumána pracovníky jičínského muzea v dubnu až červnu letošního roku. Příčinou záchranného archeologického výzkumu byly výkopové práce související se stavbou polní cesty na polích severně od vsi Bukvice.bukvice obr.1

Již po jarní orbě zde byly dobře patrné tmavě šedé polohy v jinak hnědé ornici. Tyto tmavší anomálie vznikají naoráváním pravěkých zahloubených objektů. Zahloubeným objektem míníme jámu vykopanou do podložní zeminy, která je zde tvořena okrovou prachovou hlínou. Taková jáma byla zasypána např. odpadem a svrchní humózní vrstvou hlíny. Nebylo tedy těžké uhádnout, zda stavba polní cesty odkryje takové zahloubené objekty. Otázkou bylo kolik, jejich stáří a funkce. Nejmenší počet objektů byl zjištěn v 890 m dlouhém úseku polní cesty vedoucího přibližně po vrstevnici 348 m n. m. Celkem zde bylo zjištěno a prozkoumáno 11 objektů. V odbočce polní cesty směrem k Bukvici o délce 350 m jsme zjistili dalších 30 zahloubených objektů, a to především v její spodní části mezi vrstevnicí 330 až 340 m n. m. Posledním výkopem byla rýha pro drenáž o délce 100 m a šířce pouhých 2 m, vedoucí podél stávající cesty přibližně po vrstevnici 328 m n. m. Zde bylo objeveno další 5 objektů.  

bukvice obr.2Nejvyšší koncentrace objektů byla zjištěna v méně svažitém terénu, který nebyl postižen svahovou erozí. Méně svažitý terén je také vhodnější pro zakládání sídel. Výplně zahloubených objektů vydaly množství nálezů keramiky, kamenných broušených a štípaných nástrojů. Charakteristická výzdoba keramiky, v podobě vpichů dvojhrotým nebo vícehrotým nástrojem, nám dává jistotu při datování nálezové situace do období neolitu - mladší doby kamenné. Jedná se o kulturu s vypíchanou keramikou (cca 5100 – 4600 př. Kr.), konkrétně její mladší stupeň. Pokud bylo možné rozlišit funkci zahloubených objektů, rozpoznali jsme zásobní jámy, které mají na svislém řezu pohloubené stěny, dále několik sloupových a kůlových jamek, do kterých byly zapuštěny svislé konstrukční prvky ze dřeva. Pokud bychom měli možnost prozkoumat širší plochu tohoto sídliště, mohli bychom vysledovat půdorysy obydlí, v podobě řad kůlových/sloupových jamek, tvořící obdélný tvar. Výkopy pro úzkou polní cestu taková pozorování neumožňovaly. Byly zde zastoupeny také zahloubené objekty, které původně sloužily jako zdroj hlíny, tzv. hliníky nebo hliniště. Jedná se o rozměrné lalokovité jámy, z kterých byla těžena světlá prachová hlína za účelem omazávání dřevěných staveb. Pokud taková stavba zanikla v důsledku požáru, nalézáme žárem vypálené mazanice i s otisky konstrukčních prvků ve výplních objektů. Kromě typických keramických nálezů zdobených vpichy jsme nacházeli také zlomky keramických střepů nádob, které byly zdobeny rytými liniemi. Tyto nálezy ukazují, že sídliště kultury s vypíchanou keramikou překrylo starší sídliště kultury s lineární keramikou (ca 5600 – 5100 př. Kr.).bukvice obr.3

Teprve po pečlivém laboratorním zpracování a vyhodnocení nálezů budeme schopni říci, které objekty patří ke staršímu a které k mladšímu sídlišti. Zajímavý bude také rozbor dřevěných uhlíků a mineralizovaných zbytků rostlin. Pokusíme se tak společně s přírodovědci zrekonstruovat životní podmínky prvních zemědělců, kteří v období mladší doby kamenné započali s výstavbou trvalejších osad a zemědělskou kultivaci krajiny.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Radek Novák

Program

Život ve stínu šibenice

Výstava | Zámecká galerie
27. 9. – 10. 11. 2019
Jičínské muzeum vás zve na výstavu Život ve stínu šibenice, která vypráví příběh o osudech...

Muzejní noviny 40 Kozojedy

Muzeum | Muzeum
Muzejní noviny – Kozojedy
Nové číslo Muzejních novin v prodeji!

Poklady sbírek Královéhradeckého kraje

Muzeum | Muzeum
Publikace Poklady sbírek
Regionální muzeum a galerie v Jičíně vydalo novou publikaci o sbírkovém bohatství...

Hrnčířská pec s keramickou klenbou nalezená v Hořicích

Muzeum | 
Publikace Hrnčířská pec...
Autor: Kateřina Volfová   Na konci roku 2018 vydalo Regionální muzeum a galerie v Jičíně další...

Stálá expozice muzea

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 09.00–17.00
Regionální muzeum v Jičíně umožňuje ve své expozici čtyři samostatné cesty prohlídky. První obsahuje...

Obrazárna barokních mistrů

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 9.00–17.00
Obrazárna barokních mistrů nabízí, jak už název napovídá, mistrovská díla významných umělců českého baroka...

Konferenční salónek

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 9.00–17.00
Konferenční salonek je jediným autenticky dochovaným zámeckým prostorem jičínského zámku. V roce 1813, v...

Panská oratoř

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 9.00–17.00
Zámecká oratoř, která je součástí kostela sv. Jakuba, byla propojena s jičínským zámkem zděným schodištěm na...

Muzejní herna

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 9.00–17.00
Místem hry a odpočinku v jičínském muzeu je naše herna. Ta nabízí možnost sestavit si z...

Otevírací doba

Muzeum
září–prosinec
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

leden–únor
denně 10–16
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

březen
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

duben–červen
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

červenec a srpen
po–ne 9–18

Galerie
září–prosinec
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

leden–únor
denně 10–16
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

březen
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

duben–červen
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

červenec a srpen
po–ne 9–18

Vstupné

Muzeum
Rodina (2 dospělí + děti) – 130 Kč
Dospělí – 60 Kč
Senioři, studenti, děti – 40 Kč
Děti do 6 let – zdarma
AMG, NPÚ – zdarma

Hromadné vstupné – 40 Kč/os. (-10%), průvodce zdarma
Hromadné vstupné mateřské školy - 5 Kč/os., průvodce zdarma


Galerie

Vstupné do galerie:

Rodina (2 dospělí + děti) 200 Kč (Rodinná vstupenka je platná zároveň i do stálé expozice muzea)
Dospělí                          100 Kč
Senioři, studenti, děti        50 Kč
Děti do 6 let zdarma
AMG, NPÚ zdarma

Kontakt

Regionální muzeum
a galerie v Jičíně
Muzeum hry

Valdštejnovo náměstí 1
506 01 Jičín
+420 493 532 204
IČO: 084549
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.muzeumhry.cz

 

zonerama youtube

krajRMaG je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajem
Copyright © 2014 Regionální muzeum a galerie v Jičíně – muzeum hry.
Všechna práva vyhrazena.