O výzkumu archeologické lokality Slatinky ležící asi půl kilometru východně od vsi Slatiny, který prováděli archeologové jičínského muzea ve spolupráci s dr. Petrem Šídou, jsme informovali čtenáře Hurá, Muzeum! v prvním čísle letošního ročníku. Tentokrát se na tuto lokalitu zaměříme díky pozoruhodným nálezům, které zde dokládají aktivitu našich předků již před více než 15 000 lety.

Zemní práce související s dostavbou střediska živočišné výroby odkryly při jihovýchodním okraji staveniště koncentraci kamenné štípané industrie. Jedná se o soubor několika set kusu silicitových (pazourkových) čepelí, úštěpků a drobných šupin. Povrch i hrany pazourků mají bělavou vrstvu v důsledku zvětrávání (tzv. patinu), která je jednou z indicií o poměrně vysokém stáří zpracování (štípání) tohoto materiálu. Většina těchto artefaktů je dílenským odpadem, který vznikl pří výrobě nástrojů; vlastních nástrojů zde bylo minimum.

Další indicií svědčící o vysokém stáří nálezů je jejich pozice ve vrstvách zemin. Nacházely se pod spodní neporušenou hranicí holocenních půd ve svrchní vrstvě spraše. Spraš je prachová zemina, navátá větrem, typicky světle okrové barvy. Spraše vznikaly v dobách ledových, kdy probíhalo silné mrazové zvětrávání hornin až na prach. Ten byl unášen větrem na velké vzdálenosti a usazován na svazích a v údolích. Pazourkové artefakty se tedy dostaly do této vrstvy ještě před ukončením usazování spraše poslední doby ledové, tedy před více než 15 000 lety. Protože byly artefakty spraší také překryty (cca 10 cm), musíme počítat ještě s o něco starší datací. Na vysoké stáří nálezů ukazuje také jejich tvar a zpracování, které zařazujeme do technokomplexu pojmenovaného gravettien (podle významné lokality La Gravette ve Francii).

Výjimečnost nálezu spočívá v možnosti prokázání lidských aktivit v období, kdy jsou v Čechách velice nepříznivé podmínky pro živobytí. V období před 20–18 tisíci lety vrcholilo výrazné arktické ochlazení, které proměnilo prostor Čech v nehostinnou subarktickou pustinu, pouze v nížinách v tundru nebo lesotundru. Doklady lidských aktivit jsou v tomto období velice vzácné. Celkového počtu takových lokalit se dopočítáme s pomocí deseti prstů.

Ale jak nezávisle potvrdíme stáří nálezů? Bohužel se nám nepodařilo nalézt žádný dřevěný uhlík nebo úlomek zvířecí kosti, který by nám umožnil použití radiokarbonové metody. Ačkoliv jsme nálezovou vrstvu spraše pečlivě prosévali a proplavovaly s pomocí síta o velikosti ok 0,25 mm, nenalezli jsme žádný pozůstatek organického materiálu. Odebrali jsme však vzorky pro metodu OSL datování (optically stimulated luminescence – opticky stimulovaná luminiscence). Materiálem vhodným k datování touto metodou jsou mikrozrnka křemene, kterých je v nálezové sprašové vrstvě více než dost (jde o jednu z hlavních složek).

Prozatím ale celou kauzu uzavíráme tvrzením, že se jedná o soubor artefaktů, datovaných podle jeho charakteru a pozice ve vrstvách zemin do okruhu tzv. epigravettienu vázaného na glaciální maximum.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Radek Novák

 

 

Program

Život ve stínu šibenice

Výstava | Zámecká galerie
27. 9. – 10. 11. 2019
Jičínské muzeum vás zve na výstavu Život ve stínu šibenice, která vypráví příběh o osudech...

Muzejní noviny 40 Kozojedy

Muzeum | Muzeum
Muzejní noviny – Kozojedy
Nové číslo Muzejních novin v prodeji!

Poklady sbírek Královéhradeckého kraje

Muzeum | Muzeum
Publikace Poklady sbírek
Regionální muzeum a galerie v Jičíně vydalo novou publikaci o sbírkovém bohatství...

Hrnčířská pec s keramickou klenbou nalezená v Hořicích

Muzeum | 
Publikace Hrnčířská pec...
Autor: Kateřina Volfová   Na konci roku 2018 vydalo Regionální muzeum a galerie v Jičíně další...

Stálá expozice muzea

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 09.00–17.00
Regionální muzeum v Jičíně umožňuje ve své expozici čtyři samostatné cesty prohlídky. První obsahuje...

Obrazárna barokních mistrů

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 9.00–17.00
Obrazárna barokních mistrů nabízí, jak už název napovídá, mistrovská díla významných umělců českého baroka...

Konferenční salónek

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 9.00–17.00
Konferenční salonek je jediným autenticky dochovaným zámeckým prostorem jičínského zámku. V roce 1813, v...

Panská oratoř

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 9.00–17.00
Zámecká oratoř, která je součástí kostela sv. Jakuba, byla propojena s jičínským zámkem zděným schodištěm na...

Muzejní herna

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 9.00–17.00
Místem hry a odpočinku v jičínském muzeu je naše herna. Ta nabízí možnost sestavit si z...

Otevírací doba

Muzeum
září–prosinec
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

leden–únor
denně 10–16
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

březen
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

duben–červen
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

červenec a srpen
po–ne 9–18

Galerie
září–prosinec
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

leden–únor
denně 10–16
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

březen
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

duben–červen
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

červenec a srpen
po–ne 9–18

Vstupné

Muzeum
Rodina (2 dospělí + děti) – 130 Kč
Dospělí – 60 Kč
Senioři, studenti, děti – 40 Kč
Děti do 6 let – zdarma
AMG, NPÚ – zdarma

Hromadné vstupné – 40 Kč/os. (-10%), průvodce zdarma
Hromadné vstupné mateřské školy - 5 Kč/os., průvodce zdarma


Galerie

Vstupné do galerie:

Rodina (2 dospělí + děti) 200 Kč (Rodinná vstupenka je platná zároveň i do stálé expozice muzea)
Dospělí                          100 Kč
Senioři, studenti, děti        50 Kč
Děti do 6 let zdarma
AMG, NPÚ zdarma

Kontakt

Regionální muzeum
a galerie v Jičíně
Muzeum hry

Valdštejnovo náměstí 1
506 01 Jičín
+420 493 532 204
IČO: 084549
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.muzeumhry.cz

 

zonerama youtube

krajRMaG je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajem
Copyright © 2014 Regionální muzeum a galerie v Jičíně – muzeum hry.
Všechna práva vyhrazena.