Asi půl kilometru východně od vsi Slatiny na Jičínsku leží zemědělský areál Slatinky. Zde v těsné blízkosti bioplynové stanice započala loni na podzim dostavba střediska živočišné výroby. Rozsáhlé staveniště postupně prozrazovalo historii této pozoruhodné lokality na mírném svahu nad říčkou Cidlinou.

K četným pracovním povinnostem jičínských muzejních archeologů tak přibyly další pozoruhodné starosti. Nejstarší mimořádně vzácné nálezy dokládají přítomnost lovců z období mladého paleolitu (starší doba kamenná), dále pohřebiště ze sklonku eneolitu (pozdní doba kamenná), sídliště z doby halštatské (starší doba železná) a doby laténské (mladší doba železná). Každá skupina těchto nálezů je mimořádně zajímavá a obsahuje pozoruhodné nálezy. Následující řádky čtenáře seznámí pouze s pozůstatky hrobů z eneolitu, které většinou připisujeme kultuře se zvoncovitými poháry.
Celkem jsme zjistili 6 kostrových hrobů. Kosterní pozůstatky byly spíše špatně zachovalé, výjimkou jsou lépe zachovalé hroby označené č. 527 a 529. První odkrytý hrob č. 513 (obr. 1) obsahoval bohatou pohřební výbavu zemřelého, ale kosti se až na několik zubů a fragmentů lebky nezachovaly. Pozůstalí vložili pohřbené ženě k nohám keramickou mísu (č. 1), přeslen (č. 5) a džbánek (č. 2), za zády měla konvici a přibližně u pasu pazourkovou srpovou čepelku. A proč si myslíme, že se jedná o ženu? Několik fragmentů zubu dokládá polohu těla zemřelé. Tělo bylo vzhledem k velikosti hrobové jámy ve skrčené poloze, orientované hlavou k jihu a nohama k severu. Lidé kultury se zvoncovitými poháry pohřbívali takto právě ženy, muže naopak. Čili: ženy na pravém boku, hlavou k jihu - nohama k severu a pohledem směřujícím k východu; muži na levém boku, hlavou k severu - nohama k jihu a pohledem směřujícím taktéž k východu. Mrtví vždy hledí k východu.
O něco lépe byly zachovány kosti v sousedním hrobě č. 514 (obr. 2). Zde byla zachovalá lebka, fragmenty kostí horních a dolních končetin. Poloha zemřelého prozrazuje, že se jednalo o muže, kterému pozůstalí vložili do hrobu mísu (č. 1) a džbánek (č. 2). Zajímavý je také fakt, že tento hrob ležel v ose, jen asi 2 m severně od předešlého hrobu č. 513.
Téměř kompletní kostra se zachovala v hrobě označeném č. 527 (obr. 3). Zde bylo tělo opět ve skrčené poloze položeno na pravý bok, hlavou k jihu. V klínu mezi stehenními kostmi a kostmi bérců byla nalezena mísa a uvnitř ještě džbánek. Dle polohy těla usuzujeme, že se jednalo o ženu. Nedaleko, opět v ose hrobu, byl zjištěn hrob č. 529 (obr. 4) s dobře zachovalou kostrou, který přisuzujeme opět ženě. Bohatou pohřební výbavu v podobě džbánečků a konvice měla pohřbená uloženou za zády.
Další hrob označený č. 596 (obr. 5) byl opět špatně zachovalý. Pozůstatky lebky, páteře a horních končetin nám dovolují určit polohu těla: skrčené na pravém boku s hlavou přibližně k jihu. Pohřební výbavu připomíná několik keramických střepů nalezených za hlavou zemřelé. Všechny výše popsané hroby ležely přibližně v jedné ose s různými rozestupy a tvořily jednu skupinu. Původně byly jistě kryty mohylami, které se v důsledku postupné eroze nedochovaly.
Další hrob označený č. 584 ležel více na západ a obsahoval pouze pozůstatky zubů a horní končetiny. Orientace zemřelého je odhadována odlišně od předešlých. Zemřelý byl vybavený kamennou sekerkou. Je možné, že hrob náleží kultuře se šňůrovou keramikou.
Mnohem více informací o tomto pozoruhodném nálezu budeme znát až po dokončení antropologického rozboru kosterních pozůstatků. Pokud to zachovalost kostí dovolí, dozvíme se více o skutečném pohlaví pohřbených jedinců, jejich věku dožiti, popřípadě jejich zdravotní stav. Další důležité informace přinese rozplavení hliněné výplně hrobů a izolování rostlinných makrozbytků a dalších nálezů. Výzkum pohřebiště kultury se zvoncovitými poháry (ca 2500 – 2300 př. Kr.) tedy stále probíhá v laboratořích. Na závěr zbývá dodat, že podobný nález byl na Jičínsku učiněn naposledy před 2. světovou válkou.   
                                                                                                                                                              Radek Novák

Program

MUZEUM UZAVŘENO!

Muzeum | Muzeum
MUZEUM UZAVŘENO OD 12. 10. 2020
Dle aktuálního nařízení Vlády ČR bude od pondělí 12. října 2020 do odvolání muzeum pro veřejnost...

Dočasné zrušení akcí muzea

Muzeum | Muzeum
Dočasné zrušení akcí muzea
Vážení přátelé,v souladu s usnesením Vlády ČR č. 958 ze dne 30. září 2020 zakazujícím s účinností ode...

Podzim s archeologií

Akce | Muzeum
AKCE ZRUŠENA!
AKCE ZRUŠENA!

Laténský hrob ženy ze Sběře na Jičínsku

Muzeum | Muzeum
Objev laténského hrobu ve Sběři
Rádi bychom se s Vámi podělili o významný nález z minulých dní. Skrze přiložený odkaz se dostanete do...

Stálá expozice muzea

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 09.00–17.00
Regionální muzeum v Jičíně umožňuje ve své expozici čtyři samostatné cesty prohlídky. První obsahuje...

Obrazárna barokních mistrů

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 9.00–17.00
Obrazárna barokních mistrů nabízí, jak už název napovídá, mistrovská díla významných umělců českého baroka...

Konferenční salónek

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 9.00–17.00
Konferenční salonek je jediným autenticky dochovaným zámeckým prostorem jičínského zámku. V roce 1813, v...

Panská oratoř

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 9.00–17.00
Zámecká oratoř, která je součástí kostela sv. Jakuba, byla propojena s jičínským zámkem zděným schodištěm na...

Muzejní herna

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 9.00–17.00
Místem hry a odpočinku v jičínském muzeu je naše herna. Ta nabízí možnost sestavit si z...

Otevírací doba

Muzeum
září–prosinec
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

leden–únor
denně 10–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

březen
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

duben–červen
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

červenec a srpen
po–ne 9–18

Galerie
září–prosinec
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

leden–únor
denně 10–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

březen
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

duben–červen
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

červenec a srpen
po–ne 9–18

Vstupné

Muzeum
Rodina (2 dospělí + děti)..........130 Kč
Dospělí .................................. 60 Kč
Senioři, studenti, děti .............. 40 Kč
Děti do 6 let............................ zdarma
Hromadné vstupné................... 40 Kč/os. (-10%), průvodce zdarma
AMG, NPÚ............................. zdarma
Hromadné vstupné
pro mateřské školy...................  5 Kč, průvodce zdarma

Galerie
Rodina (2 dospělí + 2–3 děti)....... 200 Kč (Rodinná vstupenka je platná zároveň i do stálé expozice muzea)
Dospělí .....................................100 Kč
Senioři, studenti, děti..................  50 Kč
Děti do 6 let............................... zdarma
Hromadné vstupné od 6ti let..........45 Kč + 2x doprovod zdarma (školy, tábory, skupiny seniorů a studentů)
Hromadné vstupné do 6ti let............5 Kč + 2x doprovod zdarma (školky)
Hromadné vstupné dospělí.............60 Kč (od 10ti osob)
Hromadné vstupné od 6ti let...........80 Kč + 2x doprovod zdarma (Celé muzeum + galerie pro školy a tábory)
Senior pas....................................45 Kč (nad 55 let, 1 držitel = 1 karta)

Kontakt

Regionální muzeum
a galerie v Jičíně
Muzeum hry

Valdštejnovo náměstí 1
506 01 Jičín
+420 493 532 204
IČO: 084549
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.muzeumhry.cz

 

zonerama youtube

krajRMaG je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajem
Copyright © 2014 Regionální muzeum a galerie v Jičíně – muzeum hry.
Všechna práva vyhrazena.