hofman wVlastislav Hofman je na poli výtvarného umění velmi výraznou osobností pozoruhodnou zejména díky svému širokému tvůrčímu záběru. Jako architekt, urbanista, teoretik architektury, ale také designér, malíř, grafik a scénický výtvarník se nesmazatelně zapsal do uměleckého vývoje první poloviny 20. století. Rozsáhlé Hofmanovo dílo je ve sbírkách Regionálního muzea a galerie v Jičíně zastoupeno několika obrazy krajiny a scénografickými návrhy.

Vlastislav Hofman se narodil jako syn obuvníka Františka Hofmana 6. února 1884 v Jičíně. Po maturitě na vyšší jičínské reálce a neúspěšném pokusu o složení přijímacích zkoušek na Uměleckoprůmyslovou školu v Praze pokračoval ve studiu oboru pozemní stavitelství a architektura na Českém vysokém učení technickém, kde byli jeho profesory Josef Fanta, Josef Schulz, Jan Koula i Adolf Liebscher. V několika letech následujících po absolutoriu již Hofman vytvářel architektonické projekty, byl u zrodu družstva Artěl a stal se členem Klubu Za starou Prahu nebo Skupiny výtvarných umělců.

V období krátce před začátkem první světové války a následně v prvních letech doby meziválečné patřil Hofman společně s Josefem Gočárem, Josefem Chocholem a Pavlem Janákem k architektům tvořícím v duchu kubismu. Tato čtveřice však aplikovala kubistické prvky nejen do svých architektonických projektů, nýbrž také v oblasti užitého umění, a to zejména v návrzích nábytku. Hofmanova invenční designérská práce byla v hojné míře uplatňována v družstvu Artěl, kde však zasahovala nejenom do oboru nábytkářství, ale také do výroby předmětů ze skla či keramiky.

Hofman jako malíř

Malířský projev Vlastislava Hofmana obsahoval od počátku, tedy desátých let 20. století, dva póly. Byly jimi snaha o uchopení a ztvárnění skutečnosti, jež se projevovala zejména v tématu krajiny, a ztělesňování jakýchsi osobních představ, pro což mu naopak sloužila figurální tématika. Hofmanovo dílo je pevně spjato s šestiletým trváním avantgardní skupiny mladých umělců Tvrdošíjní, jejíž jádro tvořili Josef Čapek, Václav Špála, Jan Zrzavý, Rudolf Kremlička, Otakar Marvánek a právě Vlastislav Hofman. Tito autoři prosazovali nové moderní ideje i svobodu rozmanitých vyjádření, což zapříčinilo ambivalenci programu skupiny, jež se pohybovala mezi doznívajícím kubismem a neoklasicismem. Ačkoli Hofman představoval svá díla na všech skupinových výstavách, chtěl se zároveň vůči ní a svému členství vymezit. Zásadní tak pro jeho obrazy, ale také grafiky, byla především duchovní stránka. Velký zlom nastal na přelomu 20. a 30. let, kdy v jeho klidnějším malířském projevu převážila technika pastelu a zobrazování krajinných scenérií. Malířské práci prováděné výhradně v plenéru se již věnoval pouze ve volných chvílích trávených například v krajině jižních Čech, Moravy, rodného Jičínska nebo Českomoravské vrchoviny, ale též Itálie, Francie, Řecka a dalších míst.

Pro ilustraci uveďme jedno z Hofmanových děl ve sbírkách jičínského muzea, vesměs datovaných do období 30. a 40. let 20. století. Obraz z roku 1940 provedený pastelem na lepence s názvem Před bouří, který byl získán od Obecní spořitelny a záložny v Jičíně 14. listopadu 1950, zachycuje náladu krajiny určované klikatící se cestou mezi poli před blížící se bouří.

Ze všech svých uměleckých aktivit získal Vlastislav Hofman největší uznání za svou scénografickou práci, díky které je právem považován za zakladatele moderního jevištního výtvarnictví, jež nahradilo ploché kulisy trojrozměrnou scénou tvořící s novým dynamičtějším způsobem nasvícení jeden celek.

Bc. Gabriela Petrová

Program

Jičínské muzeum pro veřejnost uzavřeno! Museum closed!

Muzeum | Muzeum
Muzeum uzavřeno.
Vzhledem k aktuální situaci upozorňujeme, že Regionální muzeum a galerie v Jičíně je od 13. 3....

Vajíčka z přírody

Výstava | Výstavní chodba
6. 3. – 26. 4. 2020
K oslavám velikonočních svátků neodmyslitelně patří zdobení vajíček a v tomto duchu se ponese i...

Severočeská sbírka

Výstava | Zámecká galerie
13. 3. – 19. 4. 2020
Jičínské muzeum Vás zve na výstavu s názvem Severočeská sbírka, která představí zajímavou kolekci...

Plán výstav na rok 2020

Výstava | Muzeum
Plán výstav na rok 2020

Bezpečnostní opatření proti šíření koronaviru

Muzeum | Muzeum
Bezpečnostní opatření k šíření koronaviru
Informace k problematice výskytu koronaviru v Evropě. Snížení rizik nákazy koronavirem ke stažení...

Stálá expozice muzea

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 09.00–17.00
Regionální muzeum v Jičíně umožňuje ve své expozici čtyři samostatné cesty prohlídky. První obsahuje...

Obrazárna barokních mistrů

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 9.00–17.00
Obrazárna barokních mistrů nabízí, jak už název napovídá, mistrovská díla významných umělců českého baroka...

Konferenční salónek

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 9.00–17.00
Konferenční salonek je jediným autenticky dochovaným zámeckým prostorem jičínského zámku. V roce 1813, v...

Panská oratoř

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 9.00–17.00
Zámecká oratoř, která je součástí kostela sv. Jakuba, byla propojena s jičínským zámkem zděným schodištěm na...

Muzejní herna

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 9.00–17.00
Místem hry a odpočinku v jičínském muzeu je naše herna. Ta nabízí možnost sestavit si z...

Otevírací doba

Muzeum
září–prosinec
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

leden–únor
denně 10–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

březen
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

duben–červen
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

červenec a srpen
po–ne 9–18

Galerie
září–prosinec
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

leden–únor
denně 10–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

březen
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

duben–červen
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

červenec a srpen
po–ne 9–18

Vstupné

Muzeum
Rodina (2 dospělí + děti) – 130 Kč
Dospělí – 60 Kč
Senioři, studenti, děti – 40 Kč
Děti do 6 let – zdarma
AMG, NPÚ – zdarma

Hromadné vstupné – 40 Kč/os. (-10%), průvodce zdarma
Hromadné vstupné mateřské školy - 5 Kč/os., průvodce zdarma


Galerie

Vstupné do galerie:

Rodina (2 dospělí + děti) 200 Kč (Rodinná vstupenka je platná zároveň i do stálé expozice muzea)
Dospělí                          100 Kč
Senioři, studenti, děti        50 Kč
Děti do 6 let zdarma
AMG, NPÚ zdarma

Kontakt

Regionální muzeum
a galerie v Jičíně
Muzeum hry

Valdštejnovo náměstí 1
506 01 Jičín
+420 493 532 204
IČO: 084549
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.muzeumhry.cz

 

zonerama youtube

krajRMaG je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajem
Copyright © 2014 Regionální muzeum a galerie v Jičíně – muzeum hry.
Všechna práva vyhrazena.