depot kliny 1 wV prvním sále stálé expozice je uloženo devět kopytovitých klínů nalezených před rokem 1916 v blízkosti Vitiněvsi. Objev tohoto charakteru není však z okolí této obce ojedinělý.

Již v roce 1884 se totiž L. Šnajdr zmiňuje o nálezu sedmi kusů broušených nástrojů, jednotlivých střepů, mazanice, pazourkových čepelí a dvou plochých brousků, učiněném jistým H. Kazdou. Depot předmětů měl být nalezen těsně u vsi západně od cesty do Milíčevsi. Když však bylo hledáno pole sedláka Kazdy v pozemkové knize, nalezeno nebylo. Z tohoto důvodu bylo nemožné blížeji určit místo objevu v prostoru jihovýchodně od Vitiněvsi. Zajímavý je i osud depotu po jeho nalezení. Předměty ze Šnajdrovy sbírky od jeho dcer převzal dne 20. 4. 1914 Josef Antonín Jíra. Jejich počet už nebyl úplný. Jeden z nálezů totiž chyběl. V 60. letech 20. století byly nakonec předány pouze čtyři předměty do turnovského muzea. Další část nálezů by mohla být uložena ve sbírkách Muzea východních Čech v Hradci Králové.

Druhý depot

Chronologicky druhý depot kopytovitých nálezů je zmiňován poprvé v roce 1916 J. Hellichem. Přesné datum jeho nalezení není bohužel známo. Objev je připisován k poloze „Vyšovatka“, která odpovídá rozhlehlé parcele čp. 483 ležící severně od vsi na levém břehu Cidliny a jihovýchodně od křižovatky železniční tratě se silnicí.

I když je dnes v Jičínském muzeu uloženo devět kusů kopytovitých klínů s inventárními čísly 317 – 325, starší zprávy od J. Hellicha, A. Stockého či J. Bőhma uvádějí vždy pouze osm kusů. Je pravděpodobné, že nález s inv. č. 322, který se od ostatních klínů značně odlišuje, je intruzí, tedy pozdější příměsí.

Význam nálezu

Druhý z depotů z okolí obce Vitiněves je datován podle morfologie klínů do kultury s vypíchanou keramikou, tedy do mladšího neolitu. Datace depotů broušené industrie je ale složitá, protože jsou tyto nálezy chronologicky méně citlivé než například keramika. Problémem je i způsob nalezení depotu, a to  z důvodu ztráty informací o přesném místě uložení, hloubce atd.

U obou nálezů z okolí Vitiněvsi se pravděpodobně jedná o depoty spojené s výrobou broušené industrie a surovinou. Oba depoty obsahují především polotovary. Tyto nálezy mohou souviset i s doklady výroby broušené industrie z dalších lokalit na Jičínsku. Avšak z důvodu nedostatku informací o obou nálezech nelze vyloučit ani možnost jejich kultovního významu, tedy například darování podzemním bohům.

Mgr. Martina Pajerová

Program

Listopad 89 v Jičíně

Výstava | Výstavní chodba
1. 11. – 1. 12. 2019
Jičínské muzeum vás zve na výstavu připomínající 30leté výročí Sametové revoluce. Kromě obecných faktů se...

Jičín na dobových pohlednicích

Výstava | Zámecká galerie
29. 11. 2019 – 12. 1. 2020
Poslední výstava jičínského muzea v tomto roce představí dobové pohlednice Jičína a jeho blízkého okolí z...

Muzejní noviny 40 Kozojedy

Muzeum | Muzeum
Muzejní noviny – Kozojedy
Nové číslo Muzejních novin v prodeji!

Poklady sbírek Královéhradeckého kraje

Muzeum | Muzeum
Publikace Poklady sbírek
Regionální muzeum a galerie v Jičíně vydalo novou publikaci o sbírkovém bohatství...

Hrnčířská pec s keramickou klenbou nalezená v Hořicích

Muzeum | 
Publikace Hrnčířská pec...
Autor: Kateřina Volfová   Na konci roku 2018 vydalo Regionální muzeum a galerie v Jičíně další...

Stálá expozice muzea

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 09.00–17.00
Regionální muzeum v Jičíně umožňuje ve své expozici čtyři samostatné cesty prohlídky. První obsahuje...

Obrazárna barokních mistrů

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 9.00–17.00
Obrazárna barokních mistrů nabízí, jak už název napovídá, mistrovská díla významných umělců českého baroka...

Konferenční salónek

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 9.00–17.00
Konferenční salonek je jediným autenticky dochovaným zámeckým prostorem jičínského zámku. V roce 1813, v...

Panská oratoř

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 9.00–17.00
Zámecká oratoř, která je součástí kostela sv. Jakuba, byla propojena s jičínským zámkem zděným schodištěm na...

Muzejní herna

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 9.00–17.00
Místem hry a odpočinku v jičínském muzeu je naše herna. Ta nabízí možnost sestavit si z...

Otevírací doba

Muzeum
září–prosinec
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

leden–únor
denně 10–16
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

březen
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

duben–červen
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

červenec a srpen
po–ne 9–18

Galerie
září–prosinec
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

leden–únor
denně 10–16
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

březen
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

duben–červen
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

červenec a srpen
po–ne 9–18

Vstupné

Muzeum
Rodina (2 dospělí + děti) – 130 Kč
Dospělí – 60 Kč
Senioři, studenti, děti – 40 Kč
Děti do 6 let – zdarma
AMG, NPÚ – zdarma

Hromadné vstupné – 40 Kč/os. (-10%), průvodce zdarma
Hromadné vstupné mateřské školy - 5 Kč/os., průvodce zdarma


Galerie

Vstupné do galerie:

Rodina (2 dospělí + děti) 200 Kč (Rodinná vstupenka je platná zároveň i do stálé expozice muzea)
Dospělí                          100 Kč
Senioři, studenti, děti        50 Kč
Děti do 6 let zdarma
AMG, NPÚ zdarma

Kontakt

Regionální muzeum
a galerie v Jičíně
Muzeum hry

Valdštejnovo náměstí 1
506 01 Jičín
+420 493 532 204
IČO: 084549
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.muzeumhry.cz

 

zonerama youtube

krajRMaG je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajem
Copyright © 2014 Regionální muzeum a galerie v Jičíně – muzeum hry.
Všechna práva vyhrazena.