mysice wPřestože pro běžného pozorovatele je myš jako myš, rozdělují odborníci čeleď myšovitých na osm, u nás se vyskytujících, rodů. O tom nejmenším – rodu myška se zástupcem myška drobná - jsem již psala v souvislosti se sbírkou hnízd. Dnes si povíme něco o dalším z nich – o rodu myšic (Apodemus).

Rod myšice zahrnuje v České republice čtyři původní druhy: běžnou myšici křovinou a myšici lesní a vzácnou, u nás ve východních Čechách se nevyskytující, myšici temnopásou a malokou. Ve všech čtyřech případech se jedná o myšovité hlodavce o velikosti 90 až 123 mm, přičemž největším druhem je myšice lesní. Od myši domácí se myšice liší  nápadně velkýma očima a šedohnědým až rezavohnědým zbarvením zad a výrazně světlejším břichem. Rozdíl ve zbarvení mezi myšicí křovinnou a lesní je velmi malý, jako hlavní rozlišovací znak se udává více ostré rozhraní mezi rezavým hřbetem a bílým břichem u myšice lesní. Odborníci ale oba druhy bezpečně odlišují jen po změření délky ucha a zadní tlapky. Místem výskytu myšice jsou lesy, křoviny, meze, biokoridory i větší parky ve velkých městech. Jejich počty dosahují až 6 - 10 jedinců na ha. Živí se zejména rostlinnou potravou, olejnatými semeny (např. žaludy, či semeny jehličnanů), ze živočichů požírají nejrůznější bezobratlé. Na zimu si dělají zásoby potravy.  Pod zemí, v norách, ale i v opuštěných ptačích budkách, v dutinách stromů, pod vývraty, nebo v hromadách  kamení staví hnízda z rostlinného materiálu. Žijí v rodinných skupinách, samice mívá za rok až čtyři vrhy cca pěti mláďat. Početnost populace myšic ale kolísá (jako u všech živočichů) v závislosti na nabídce potravy. Zároveň jsou zástupci obou druhů myšic hlavní potravou našich sov, zejména puštíka obecného. Zvýšení počtu myšic tedy v důsledku bohaté potravní nabídky zapříčiní i větší počet odchovaných mláďat puštíků a tedy navýšení počtu tohoto druhu.

Vzhledem k jejich nočnímu životu myšice asi ve volné přírodě neuvidíte. Můžete ale naleznout jejich pobytové stopy. Prázdné obaly žaludů, oříšků a pecek, okousané zešikma, s nepravidelným, olámaným okrajem jsou důkazem, že zde myšice hodovala.

Ve sbírce RMaG v Jičíně se nachází pouze jeden zástupce rodu myšice. Je to myšice lesní (Apodemus flavicollis). Jedinec byl nalezen uhynulý 20. 6. 1999 v Údolí Plakánek v jehličnatém lese.

Mgr. Petra Zíková

Program

ORBIS PICTUS PLAY

Výstava | Zámecká galerie
1. 6. – 22. 9. 2019
Jičínské muzeum Vás zve na letní interaktivní výstavu pro celou rodinu. Imaginace, fantazie a...

Jak semena putují krajinou

Výstava | Výstavní chodba
20. 9. – 20. 10. 2019
Jičínské muzeum Vás srdečně zve na přírodovědnou výstavu. Vernisáž výstavy se koná ve čtvrtek 19....

Josef Štemberka – kněz a vlastenec

Výstava | Muzejní nádvoří
20. 9. – 6. 10. 2019
Regionální muzeum a galerie v Jičíně a Římskokatolická farnost Pecka Vás zvou na exteriérovou...

Muzejní noviny 40 Kozojedy

Muzeum | Muzeum
Nová publikace
Nové číslo Muzejních novin v prodeji!

Poklady sbírek Královéhradeckého kraje

Muzeum | Muzeum
Nová publikace
Regionální muzeum a galerie v Jičíně vydalo novou publikaci o sbírkovém bohatství...

Hrnčířská pec s keramickou klenbou nalezená v Hořicích

Muzeum | 
Publikace Hrnčířská pec...
Autor: Kateřina Volfová   Na konci roku 2018 vydalo Regionální muzeum a galerie v Jičíně další...

Osmičky 20. století v dějinách Jičína

Muzeum | 
Publikace Osmičky 20. století v dějinách Jičína
Hana Fajstauerová V rámci podzimní výstavy Osmičky 20. století v dějinách Jičína vydalo Regionální...

Architekt Čeněk Musil

Muzeum | 
Publikace Architekt Čeněk Musil
Autorky: Gabriela Petrová – Eva Chodějovská Regionální muzeum a galerie v Jičíně vydalo další...

Zvony Jičínska. Proč už neslýcháme klekání

Muzeum | 
Publikace Zvony Jičínska
Regionální muzeum a galerie v Jičíně vydalo v listopadu 2017 novou publikaci o zvonech autorky...

Stálá expozice muzea

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 09.00–17.00
Regionální muzeum v Jičíně umožňuje ve své expozici čtyři samostatné cesty prohlídky. První obsahuje...

Obrazárna barokních mistrů

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 9.00–17.00
Obrazárna barokních mistrů nabízí, jak už název napovídá, mistrovská díla významných umělců českého baroka...

Konferenční salónek

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 9.00–17.00
Konferenční salonek je jediným autenticky dochovaným zámeckým prostorem jičínského zámku. V roce 1813, v...

Panská oratoř

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 9.00–17.00
Zámecká oratoř, která je součástí kostela sv. Jakuba, byla propojena s jičínským zámkem zděným schodištěm na...

Muzejní herna

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 9.00–17.00
Místem hry a odpočinku v jičínském muzeu je naše herna. Ta nabízí možnost sestavit si z...

Otevírací doba

Muzeum
září–prosinec
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

leden–únor
denně 10–16
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

březen
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

duben–červen
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

červenec a srpen
po–ne 9–18

Galerie
září–prosinec
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

leden–únor
denně 10–16
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

březen
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

duben–červen
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

červenec a srpen
po–ne 9–18

Vstupné

Muzeum
Rodina (2 dospělí + děti) – 130 Kč
Dospělí – 60 Kč
Senioři, studenti, děti – 40 Kč
Děti do 6 let – zdarma
AMG, NPÚ – zdarma

Hromadné vstupné – 40 Kč/os. (-10%), průvodce zdarma
Hromadné vstupné mateřské školy - 5 Kč/os., průvodce zdarma


Galerie

Vstupné do galerie:

Rodina (2 dospělí + děti) 200 Kč (Rodinná vstupenka je platná zároveň i do stálé expozice muzea)
Dospělí                          100 Kč
Senioři, studenti, děti        50 Kč
Děti do 6 let zdarma
AMG, NPÚ zdarma

Kontakt

Regionální muzeum
a galerie v Jičíně
Muzeum hry

Valdštejnovo náměstí 1
506 01 Jičín
+420 493 532 204
IČO: 084549
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.muzeumhry.cz

 

zonerama youtube

krajRMaG je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajem
Copyright © 2014 Regionální muzeum a galerie v Jičíně – muzeum hry.
Všechna práva vyhrazena.