Čast depotu náramků  ze ŽereticPočátkem listopadu roku 1896 nalezl chasník Hejzlar či kovář Odvárko v poloze řečené „V roklinách“ (pole v okolí silnice do Slatin) nádobu, která obsahovala množství bronzových předmětů. Archeologové označují takovýto hromadný nález artefaktů, vložených záměrně pospolu do
země, jako depot.

V nádobě bylo uloženo celkem 48 bronzových náramků a dvě sekerky. Náramky, vyskládané ve třech sloupcích na sobě, jsou čtyř typů. První druh má zploštělý oválný průřez, kdy je na hřbetu zdobený skupinami příčných rýžek. Konce náramku jsou rovně useknuté. Druhý typ je stejně jako druh předchozí ozdobený skupinkami rýžek, avšak jeho průřez je kruhový. Poslední dva druhy náramků mají na rozdíl od předešlých mírně zúžené konce. Zdobení však zůstává opět stejné. Všechny náramky mají v průměru mezi 7 – 10 centimetry. Dvě sekerky nalezené s náramky odpovídají typově artefaktům z období lužických popelnicových polí, tedy z mladší doby bronzové. První z nich, nesoucí inventární číslo 270, je dlouhá přes 17 centimetrů a jedná se přesněji o sekerku se středovými laloky. Sekerka druhá, s inventárním číslem 27,1 je dochovaná pouze v části, kde chybí její ostří. I tak dosahuje délky přes 12 centimetrů. Stejně jako u první se jedná o sekerku se středovými laloky, avšak její týl je silně vykrojený. Všechny předměty z depotu pokrývá zelená drsnější patina. Ta překrývá i některé z rýh na náramcích, takže nejsou skoro nebo vůbec patrné. Nádoba, ve které byly artefakty uložené, nese inventární číslo 269 a jedná se přesněji o dvojkónický okřín s upraveným okrajem. Celý depot byl darován J. Hejzlarem před rokem 1899 do tehdejšího krajinského musea v Jičíně. Bronzové předměty jsou dnes vystaveny v prvním sále stálé expozice.

Význam depotu

Kresba náramku ze ŽereticDepoty bronzových předmětů jsou fenoménem typickým pro mladší až pozdní dobu bronzovou. Jejich výskyt je známý po celé Evropě, avšak jejich četnost, skladba a charakter se v regionech i v čase liší. Otázkou je vysvětlení jejich funkce, kdy se nabízí několik možností. První z variant je uložení předmětů v době neklidu do země s tím, že si majitel depot již nevyzvedl. Dále se mohlo jednat o zdroj suroviny. V knovízské kultuře mladší doby bronzové jsou doložené depoty zlomků, které bylo možné znovu přetavit, protože bronz byl ve své době velice žádaný a někdy i špatně dostupný.

Předešlé motivy můžeme řadit mezi motivy světské, avšak je tu také důvod náboženský. Předměty se totiž mohly stát votivním darem, tedy darem bohům. Doložené máme depoty z oblastí, kde není dodnes odhalené trvalé osídlení z daného období. Soubory bronzových předmětů byly taktéž ukládány na kopcích či výšinných místech. Zde mohly být obětovány jak bohům nebeským, tak vládcům podsvětí. Objevené jsou však i předměty z toků řek jako například dvě bronzové jehlice nalezené v řece Otavě či další nálezy z Třeboňska v místech předpokládaných bažin. Význam mohly mít ovšem též výrazné přírodní útvary jako jeskyně, výrazné skály či samostatně stojící kameny. Možností, z jakého důvodu byl uložen depot v Žereticích, je tedy mnoho.

Mgr. Martina Pajerová

Program

Konírna čarokrajná

Výstava | Zámecká galerie
4. 7. – 25. 10. 2020
Letní měsíce zaplní galerii jičínského muzea nová výstava Divadla bratří Formanů Konírna...

Vajíčka z přírody

Výstava | Výstavní chodba
12. 5. – 20. 9. 2020
Jičínské muzeum vás zve na přírodovědnou výstavu, která návštěvníkům představí nejen různé druhy...

Laténský hrob ženy ze Sběře na Jičínsku

Muzeum | Muzeum
Objev laténského hrobu ve Sběři
Rádi bychom se s Vámi podělili o významný nález z minulých dní. Skrze přiložený odkaz se dostanete do...

Stálá expozice muzea

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 09.00–17.00
Regionální muzeum v Jičíně umožňuje ve své expozici čtyři samostatné cesty prohlídky. První obsahuje...

Obrazárna barokních mistrů

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 9.00–17.00
Obrazárna barokních mistrů nabízí, jak už název napovídá, mistrovská díla významných umělců českého baroka...

Konferenční salónek

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 9.00–17.00
Konferenční salonek je jediným autenticky dochovaným zámeckým prostorem jičínského zámku. V roce 1813, v...

Panská oratoř

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 9.00–17.00
Zámecká oratoř, která je součástí kostela sv. Jakuba, byla propojena s jičínským zámkem zděným schodištěm na...

Muzejní herna

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 9.00–17.00
Místem hry a odpočinku v jičínském muzeu je naše herna. Ta nabízí možnost sestavit si z...

Otevírací doba

Muzeum
září–prosinec
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

leden–únor
denně 10–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

březen
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

duben–červen
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

červenec a srpen
po–ne 9–18

Galerie
září–prosinec
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

leden–únor
denně 10–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

březen
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

duben–červen
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

červenec a srpen
po–ne 9–18

Vstupné

Muzeum
Rodina (2 dospělí + děti)..........130 Kč
Dospělí .................................. 60 Kč
Senioři, studenti, děti .............. 40 Kč
Děti do 6 let............................ zdarma
Hromadné vstupné................... 40 Kč/os. (-10%), průvodce zdarma
AMG, NPÚ............................. zdarma
Hromadné vstupné
pro mateřské školy...................  5 Kč, průvodce zdarma

Galerie
Rodina (2 dospělí + 2–3 děti)....... 200 Kč (Rodinná vstupenka je platná zároveň i do stálé expozice muzea)
Dospělí .....................................100 Kč
Senioři, studenti, děti..................  50 Kč
Děti do 6 let............................... zdarma
Hromadné vstupné od 6ti let..........45 Kč + 2x doprovod zdarma (školy, tábory, skupiny seniorů a studentů)
Hromadné vstupné do 6ti let............5 Kč + 2x doprovod zdarma (školky)
Hromadné vstupné dospělí.............60 Kč (od 10ti osob)
Hromadné vstupné od 6ti let...........80 Kč + 2x doprovod zdarma (Celé muzeum + galerie pro školy a tábory)
Senior pas....................................45 Kč (nad 55 let, 1 držitel = 1 karta)

Kontakt

Regionální muzeum
a galerie v Jičíně
Muzeum hry

Valdštejnovo náměstí 1
506 01 Jičín
+420 493 532 204
IČO: 084549
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.muzeumhry.cz

 

zonerama youtube

krajRMaG je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajem
Copyright © 2014 Regionální muzeum a galerie v Jičíně – muzeum hry.
Všechna práva vyhrazena.