Na jaře roku 1920 se v jednom z jarních čísel jičínského periodika Krakonoš objevil příspěvek s titulkem "Barbarství hospodářské komise v Jičíně". Pobouřený pisatel upozorňuje na nehorázné skácení krásných kaštanů v Šafaříkove ulici, jež byly její ozdobou. A nejen tyto krásné kaštany byly poraženy, zkáze neunikly ani dva nádherné akáty v ulici Pod Koštofránkem, které tvořily popředí k jednomu z nejmalebnějších pohledů na Jičín. Tyto stromy vykáceny byly bez vědomí umělecké komise městské a také bez vědomí státního konzervátora. "Ti, kdo tuto ostudu zavinili, by měli být dohnáni k odpovědnosti za toto neomluvitelné řádění z Zemského památkového úřadu i ministerstva."

Nové informace k tomuto nehoráznému vandalství, které přináší hned další číslo stejných novin, vrhají prapodivné světlo na jednání radního Krátkého, jenž nechal vykácet krásné stromy o své vlastní vůli, bez dobrozdání umělecké komise, ba dokonce proti usnesení samotné hospodářské komise, jež se při komisionálním šetření na místě vyslovila pro zachování těchto stromů. "Čím je tento pan Krátký na naší radnici, že nezavazuje ho nižádné usnesení komisionální a on nám tu po Jičíně svým bezohledným drvoštěpectvím řádí jako první běloši na pobřeží Kamerunu?" Na tento vandalismus byl upozorněn Památkový úřad, Ministerstvo školství a národní osvěty i Městská rada jičínská. Pan radní Krátký vysvětlil své jednání tak, že stromy byly vyhnilé, avšak ustanovená komise žádné nákazy na stromech nedhledala. "Ale co je krása a příroda tomuto pánovi, který dostal se na naši radnici, aby tu pro blaho obce věnoval se oboru, na který svými schopnostmi tak právě asi stačí  – drvoštěpství?!"

O pár týdnů později otiskl Krakonoš vyjádření ministerstva zaslané Městské radě v Jičíně dne 15. dubna, ve kterém ministerstvo odsuzuje ukvapené rozhodnutí stromy pokácet bez odborné porady a upozorňuje, že "vegetace v ulicích, na náměstí a na obvodě města náleží stejně jako jednotlivé budovy, domy a bloky k obrazu města a spoluurčuje jeho ráz.  Pro zachování nebo odstranění nemohou tedy býti směrodatny užitkové účely nebo sobecké cíle jednotlivých občanů, nýbrž v první řadě esthetické zřeteli, vkus a jemný cit." Hezky napsáné, avšak stromy již nestojí.

                                                                                                                                                                                      Gabriela Brokešová

Program

Jičínské muzeum vydalo komiks pro malé i velké

Muzeum | Muzeum
Komiks: Jičín v dějinách a plno otazníků
Po více než třech letech práce Regionální muzeum a galerie v Jičíně vydalo těsně před vánocemi...

Vzpomínka na Karla Samšiňáka

Výstava | Výstavní chodba
VÝSTAVA 24. 2. – 9. 4. 2023
Ke stému výročí narození RNDr. Karla Samšiňáka, CSc., soboteckého vědce, sběratele a znalce umění...

Vstupné zdarma každou první středu v měsíci

Muzeum | Muzeum
VSTUPNÉ ZDARMA
Od 7. prosince až do konce roku 2023 bude ve všech muzeích, galeriích a hvězdárnách zřizovaných...

Výstava Bohové a hrdinové z pozdní doby bronzové na Jičínsku ve virtuálním světě

Výstava | Muzeum
Virtuální prohlídka výstavy Bohové a hrdinové...
Už se Vám stýská po právě ukončené výstavě Bohové a hrdinové z konce doby bronzové na Jičínsku? Pokud...

Muzejní noviny – Liběšice

Muzeum | Muzeum
Nové Muzejní noviny
Právě vyšlo nové číslo Muzejních novin, tentokrát věnovaných obci Liběšice. Muzejní noviny si...

Курси Чеської мови для українців. Kurzy českého jazyka pro Ukrajince.

Muzeum | Muzeum
Курси Чеської мови для українців

Jičínsko na historických pohlednicích

Muzeum | Muzeum
PUBLIKACE
Na konci roku 2020 vydalo jičínské muzeum novou publikaci Jičínsko na historických pohlednicích ze...

Stálá expozice muzea

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
Stálá expozice muzea
Regionální muzeum v Jičíně umožňuje ve své expozici čtyři samostatné cesty prohlídky. První obsahuje...

Obrazárna barokních mistrů

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
Obrazárna barokních mistrů
Obrazárna barokních mistrů nabízí, jak už název napovídá, mistrovská díla významných umělců českého baroka...

Konferenční salónek

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
Konferenční salónek
Konferenční salonek je jediným autenticky dochovaným zámeckým prostorem jičínského zámku. V roce 1813, v...

Panská oratoř

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
Panská oratoř
Zámecká oratoř, která je součástí kostela sv. Jakuba, byla propojena s jičínským zámkem zděným schodištěm na...

Muzejní herna

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
Muzejní herna
Místem hry a odpočinku v jičínském muzeu je naše herna. Ta nabízí možnost sestavit si z...

Otevírací doba

Muzeum
září–říjen
út–ne 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

listopad–prosinec
út–ne 10–16
so a ne
polední přestávka
12–12.30

leden–únor
út–ne 10–16
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

březen
út–ne 10–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

duben–červen
út–ne 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

červenec a srpen
po–ne 10–18

Galerie

září–říjen
út–ne 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

listopad–prosinec
út–ne 10–16
so a ne
polední přestávka
12–12.30

leden–únor
út–ne 10–16
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

březen
út–ne 10–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

duben–červen
út–ne 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

červenec a srpen
po–ne 10–18

Vstupné

Muzeum
Rodina (2 dospělí + děti)..........150 Kč
Dospělí .................................. 80 Kč
Studenti .................. .............. 40 Kč
Senioři od 65 let .......................zdarma
Děti do 10 let .......................... zdarma
Hromadné vstupné................... 40 Kč/os. (-10%)
AMG, NPÚ.............................. zdarma
Hromadné vstupné
pro mateřské školy...................  5 Kč, doprovod zdarma

Galerie
Rodina (2 dospělí + 2–3 děti)....100 Kč
Dospělí ..................................... 45 Kč
Studenti .................................... 20 Kč
Senioři od 65 let .........................zdarma
Děti do 10 let............................. zdarma

Pro občany Ukrajiny vstupné do muzea i galerie zdarma po prokázání totožnosti.
Kontakt

Regionální muzeum
a galerie v Jičíně
Muzeum hry

Valdštejnovo náměstí 1
506 01 Jičín
+420 493 532 204
IČO: 084549
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.muzeumhry.cz

 

zonerama youtube

krajicomRMaG je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajem
Copyright © 2014 Regionální muzeum a galerie v Jičíně – muzeum hry.
Všechna práva vyhrazena.