typ akce Výstavy
místo konání Muzeum
datum Rok 2021

GALERIE

8. 1. - 14. 3. 2021
Jičínsko očima výtvarníků
Východočeské město s nezapomenutelným geniem loci se stejně tak jako celý kraj častokrát dostalo do hledáčku výtvarných umělců, kteří zde hledali inspiraci pro svá díla. Na plátnech a grafických listech jsou zaznamenány veduty, městská zákoutí, uličky, vesnice, jednotlivá stavení, pohledy do krajiny, ale i příběhy našeho okolí. Desítky obrazů a grafik nám před očima vykouzlí atmosféru zašlých časů tak, jak ji svým štětcem či rydlem zaznamenali výtvarní umělci.

19. 3. – 25. 4. 2021
Malba Michail Ščigol
Michail Ščigol se narodil 26. srpna 1945 v Čeljabinsku. Vystudoval Kyjevskou Národní univerzitu stavebnictví a architektury a nástavbu urbanistiky Vysoké školy architektury v Moskvě. Od devadesátých let dvacátého století žije a pracuje v České republice. Michail Ščigol ve svém díle vychází z evropského expresionismu, který spojuje s byzantskou kulturou východu.

25. 4. - 24. 5. 2021
Písmo/Znaky/Pohyb/Stopa
Táňa Svatošová je všestrannou výtvarnou umělkyní. V letech 1984–1990 vystudovala pražskou VŠUP, ateliér knižní kultury a písma vedený profesorem Janem Solperou. Již během studia se začala zabývat tradiční čínskou kaligrafií, která se promítá do její tvorby. Tatiana Svatošová se věnuje převážně malbě, monumentální malbě ve veřejném prostoru, ale zabývá se i typografií a grafickým designem.

11. 6. – 29. 8. 2021
Čeho máme hodně
Výstava předmětů ze sbírky Regionálního muzea a galerie v Jičíně.

15. 10. – 28. 11. 2021
Vladimír Silovský (1891–1974)
Jedenáctého července uplyne 120 let od narození libáňského rodáka, grafika, ilustrátora a pedagoga Vladimíra Silovského. Vladimír Silovský v letech 1911–1913 studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Záhřebu a dále do roku 1917 na Akademii výtvarných umění v Praze u profesora Maxe Švabinského. Ve svých dílech se nejčastěji zabýval sociálními tématy: práce v továrnách, život ve městech, dále pak architektonickými památkami Prahy a později i krajinou.

11. 12. – 30. 1. 2022
Pohlednice ze sbírky Ing. arch. Karla Čermáka
Výstava pohlednic z rozsáhlé sbírky Karla Čermáka nás tentokrát zavede do obcí bývalého okresu Jičín.

 

VÝSTAVNÍ CHODBA

15. 1. – 7. 3. 2021
Krvavý román Josefa Váchala
Výstava je věnována nejznámějšímu tisku Josefa Váchala (1884–1969), Krvavému románu, který vydal v roce 1924 v nákladu 17 exemplářů. Výstava představuje grafika, malíře, spisovatele Josefa Váchala a jeho sbírku krvavých románů. Především se ale věnuje knize, kterou Váchal, inspirován tímto druhem literatury, napsal z části jako odbornou knihu, z části jako autorský román.

12. 3. – 18. 4. 2021
Velikonoce a krása lidového umění
Tradiční velikonoční výstava v netradičním aranžmá s nově restaurovanými podmalbami na skle a lidovým nábytkem z Jičínska, s důrazem na dílnu soboteckého mistra truhláře Vincence Hořejšího. Ve vedlejší linii výstava přiblíží proces restaurování lidového nábytku.

23. 4. – 13. 6. 2021
Jaroslav Wágner
Osobnost Jaroslava Wagnera je spjata pevně s jeho rodným Jičínem a stejně tak s památkovou péčí a obnovou památek. V roce 2021 to bude přesně sto let od jeho narození a nejenom Jičín si bude připomínat tuto významnou osobnost. Od roku 1958 pracoval ve Státním ústavu památkové péče v oboru konzervace a obnovy památek architektury. Ve své vědecké funkci věnoval mimořádnou pozornost a podporu obnově památek v rodném městě i v mnoha dalších obcích regionu. Během více než 30 let činnosti v ústředí památkové péče řídil rekonstrukční práce významných památek republiky. V oblasti rekonstrukcí a restaurování kulturních památek je nutné zmínit jeho návrh obnovy zámku Staré Hrady, analytické plány pro rekonstrukci jičínského zámku a studii obnovy a využití valdštejnské lodžie, parku a obory. Jičín se stal jeho srdcovou záležitostí, z jeho závěrů vycházejí odborníci dodnes. Jičíňáci si ho budou pamatovat nejenom jako výborného odborníka, ale také jako skvělého plavce, hráče volejbalu a milovníka dobré společnosti.

18. 6. – 19. 9. 2021
Strašidelná zvířata a proč se jich nebát
Řekneme-li o zvířatech, že jsou strašidelná, můžeme si pod tímto pojmem představit hned několik možností. Jsou strašidelná ta zvířata, která provázejí v pohádkách čarodějnice a černokněžníky, nebo ta, o kterých existuje mnoho legend a mýtů? Či snad ta, ke kterým mnozí z nás cítí odpor a dokonce i fobii? Vezmeme-li druhy, které bychom zařadili do těchto 3 skupin, zjistíme s překvapením, že jsou pokaždé stejné. Živočichové, kterých se bojíme, jsou právě ti, o kterých si lidé navymýšleli mnoho pověstí a zároveň i ti, kteří nejčastěji vystupují v pohádkách jako pomocníci a přátelé čarodějnic. V naší výstavě vám chceme ukázat, že všechna ta zvířátka, která se Vám možná nelíbí, nejsou vůbec ošklivá a všechny ty dodnes přetrvávající pověry o slizkosti jejich kůže, jedovatosti, krvežíznivosti jsou opravdu jen pověrami.

24. 9. – 7. 11. 2021
Fotoateliér Podlipný
Na podzimní čas připravujeme výstavu věnovanou známým jičínským fotografům Aloisi a Janu Podlipným, kteří působili v domě čp. 76 na Husově třídě. Prostřednictvím fotografií, písemností a trojrozměrných předmětů představíme pracovní i osobní život obou fotografů, kteří svými snímky zachytili měnící se ulice a prostranství Jičína.

19. 11. 2021 – 9. 1. 2022
Výstava vánočních ozdob z Poniklé
Perličkové ozdoby se v Poniklé vyráběly z foukaných skleněných perlí už na počátku 20. století. Tradice ručně vyráběných ozdob jsou pro Poniklou typické i v současnosti díky firmě Rautis. Firma stále udržuje techniku manuálního foukání skleněných perliček. K výrobě využívá letitých kovových forem a strojku s kahanem, který byl vynalezen už v roce 1872. Majitel firmy a foukač Marek Kulhavý se snaží udržet tradici perlařského řemesla živou i pro další generace.

 

Program

Jičínsko na historických pohlednicích

Muzeum | Muzeum
Nová publikace
Na konci roku 2020 vydalo jičínské muzeum novou publikaci Jičínsko na historických pohlednicích ze...

Muzejní noviny 41 – Sběř, Hrobičany, Velešice

Muzeum | Muzeum
Nové Muzejní noviny
Vyšlo další číslo Muzejních novin, tentokrát o obcích Sběř, Velešice a Hrobičany.

Laténský hrob ženy ze Sběře na Jičínsku

Muzeum | Muzeum
Objev laténského hrobu ve Sběři
Rádi bychom se s Vámi podělili o významný nález z minulých dní. Skrze přiložený odkaz se dostanete do...

Stálá expozice muzea

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 09.00–17.00
Regionální muzeum v Jičíně umožňuje ve své expozici čtyři samostatné cesty prohlídky. První obsahuje...

Obrazárna barokních mistrů

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 9.00–17.00
Obrazárna barokních mistrů nabízí, jak už název napovídá, mistrovská díla významných umělců českého baroka...

Konferenční salónek

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 9.00–17.00
Konferenční salonek je jediným autenticky dochovaným zámeckým prostorem jičínského zámku. V roce 1813, v...

Panská oratoř

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 9.00–17.00
Zámecká oratoř, která je součástí kostela sv. Jakuba, byla propojena s jičínským zámkem zděným schodištěm na...

Muzejní herna

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 9.00–17.00
Místem hry a odpočinku v jičínském muzeu je naše herna. Ta nabízí možnost sestavit si z...

Otevírací doba

Muzeum
září–prosinec
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

leden–únor
denně 10–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

březen
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

duben–červen
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

červenec a srpen
po–ne 9–18

Galerie
září–prosinec
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

leden–únor
denně 10–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

březen
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

duben–červen
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

červenec a srpen
po–ne 9–18

Vstupné

Muzeum
Rodina (2 dospělí + děti)..........130 Kč
Dospělí .................................. 60 Kč
Senioři, studenti, děti .............. 40 Kč
Děti do 6 let............................ zdarma
Hromadné vstupné................... 40 Kč/os. (-10%), průvodce zdarma
AMG, NPÚ............................. zdarma
Hromadné vstupné
pro mateřské školy...................  5 Kč, průvodce zdarma

Galerie
Rodina (2 dospělí + 2–3 děti)....... 200 Kč (Rodinná vstupenka je platná zároveň i do stálé expozice muzea)
Dospělí .....................................100 Kč
Senioři, studenti, děti..................  50 Kč
Děti do 6 let............................... zdarma
Hromadné vstupné od 6ti let..........45 Kč + 2x doprovod zdarma (školy, tábory, skupiny seniorů a studentů)
Hromadné vstupné do 6ti let............5 Kč + 2x doprovod zdarma (školky)
Hromadné vstupné dospělí.............60 Kč (od 10ti osob)
Hromadné vstupné od 6ti let...........80 Kč + 2x doprovod zdarma (Celé muzeum + galerie pro školy a tábory)
Senior pas....................................45 Kč (nad 55 let, 1 držitel = 1 karta)

Kontakt

Regionální muzeum
a galerie v Jičíně
Muzeum hry

Valdštejnovo náměstí 1
506 01 Jičín
+420 493 532 204
IČO: 084549
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.muzeumhry.cz

 

zonerama youtube

krajRMaG je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajem
Copyright © 2014 Regionální muzeum a galerie v Jičíně – muzeum hry.
Všechna práva vyhrazena.