Krvavý román. Josefa Váchala
VÝSTAVA 21. 1. – 6. 3. 2022

Krvavý román. Josefa Váchala

Výstava  | Výstavní chodba

Letošní rok v jičínském muzeu zahájí výstava Krvavý román Josefa Váchala, kterou zapůjčilo Regionální muzeum v Litomyšli. Výstava na velkoformátových tiscích přiblíží vznik tohoto Váchalova díla.

Setkání amatérských spolupracovníků archeologického oddělení jičínského muzea
Archeologie – detektory kovů
Plán výstav na rok 2022
Plán výstav na rok 2022

Plán výstav na rok 2022

Muzeum  | Muzeum

Regionální muzeum a galerie představuje plán výstav na rok 2022.

Michail Ščigol: Deníky F. K.
VÝSTAVA 10. 12. 2021 – 30. 1. 2022

Michail Ščigol: Deníky F. K.

Výstava  | Zámecká galerie

Regionální muzeum a galerie Vás zve na poslední výstavu letošního roku v zánecké galerii, kde své dílo představí výtvarník Michail Ščigol.

Muzejní noviny – Střevač
NOVÉ MUZEJNÍ NOVINY

Muzejní noviny – Střevač

Muzeum  | Muzeum

Právě vyšly nové Muzejní noviny č. 42, které se tentokrát věnují obci Střevač. Publikaci si můžete zakoupit na pokladně muzea či galerie.

Jaroslav Wagner, památkář a jičínský rodák
NOVÁ PUBLIKACE

Jaroslav Wagner, památkář a jičínský rodák

Muzeum  | Muzeum

Právě vyšla nová publikace jičínského muzea věnovaná významnému památkáři a jičínskému rodákovi Jaroslavu Wagnerovi. Knihu lze zakoupit na pokladně muzea i galerie.

Jičínsko na historických pohlednicích
PUBLIKACE

Jičínsko na historických pohlednicích

Muzeum  | Muzeum

Na konci roku 2020 vydalo jičínské muzeum novou publikaci Jičínsko na historických pohlednicích ze sbírky Regionálního muzea a galerie v Jičíně. V publikaci naleznete více než 200 dobových pohlednic z celého bývalého okresu Jičín, které představují výběr ze sbírky pohlednic, která v současnosti čítá přes 1 300 sbírkových předmětů. Publikace vznikla s podporou dotačního programu Ministerstva kultury ČR.

Stálá expozice muzea
úterý–neděle, 09.00–17.00

Stálá expozice muzea

Muzeum  | Regionální muzeum a galerie v Jičíně

Regionální muzeum v Jičíně umožňuje ve své expozici čtyři samostatné cesty prohlídky. První obsahuje osm sálů vlastivědné expozice a zachycuje informace o Jičínsku od pravěku do současnosti.

Obrazárna barokních mistrů
úterý–neděle, 9.00–17.00

Obrazárna barokních mistrů

Muzeum  | Regionální muzeum a galerie v Jičíně

Obrazárna barokních mistrů nabízí, jak už název napovídá, mistrovská díla významných umělců českého baroka se vztahem k Jičínu, a to od jeho nastupující rané fáze doby 1. poloviny 17. století až po pozdní období 2. poloviny 18. století.

Konferenční salónek
úterý–neděle, 9.00–17.00

Konferenční salónek

Muzeum  | Regionální muzeum a galerie v Jičíně

Konferenční salonek je jediným autenticky dochovaným zámeckým prostorem jičínského zámku. V roce 1813, v době napoleonských válek, se zde odehrávalo horečné diplomatické vyjednávání, jehož výsledky definitivně oslabily císaře Napoleona.

Panská oratoř
úterý–neděle, 9.00–17.00

Panská oratoř

Muzeum  | Regionální muzeum a galerie v Jičíně

Zámecká oratoř, která je součástí kostela sv. Jakuba, byla propojena s jičínským zámkem zděným schodištěm na obloucích až v roce 1768.

Muzejní herna
úterý–neděle, 9.00–17.00

Muzejní herna

Muzeum  | Regionální muzeum a galerie v Jičíně

Místem hry a odpočinku v jičínském muzeu je naše herna. Ta nabízí možnost sestavit si z jednotlivých fragmentů dámské kostýmy odpovídající obdobím osmi sálů a mnoho dalšího.

 • Krvavý román. Josefa Váchala VÝSTAVA 21. 1. – 6. 3. 2022
 • Setkání amatérských spolupracovníků archeologického oddělení jičínského muzea Archeologie – detektory kovů
 • Plán výstav na rok 2022 Plán výstav na rok 2022
 • Michail Ščigol: Deníky F. K. VÝSTAVA 10. 12. 2021 – 30. 1. 2022
 • Muzejní noviny – Střevač NOVÉ MUZEJNÍ NOVINY
 • Jaroslav Wagner, památkář a jičínský rodák NOVÁ PUBLIKACE
 • Jičínsko na historických pohlednicích PUBLIKACE
 • Stálá expozice muzea úterý–neděle, 09.00–17.00
 • Obrazárna barokních mistrů úterý–neděle, 9.00–17.00
 • Konferenční salónek úterý–neděle, 9.00–17.00
 • Panská oratoř úterý–neděle, 9.00–17.00
 • Muzejní herna úterý–neděle, 9.00–17.00

Muzeum hry

Regionální muzeum a galerie v Jičíně

expozice test

Expozice

Jičínské muzeum je vyhlášené především díky své stálé výstavní expozici, která je interaktivní a nabízí několik způsobů čtení – od popisků přes nejrůznější aktivity spjaté s vystavenými exponáty až po možnost zahrát si s dětmi loutkové divadlo.

sbirky spona

Sbírky

Regionální muzeum a galerie v Jičíně je správcem sbírky vedené podle zákona 122/2000 Sb. Profil sbírky, stejně jako nejvýznamnější předměty z pohledu kurátorů naleznete uvnitř.

vystavy test

Výstavy & přednášky

Ročně se v našem muzeu a galerii koná více než 12 výstav převážně regionálního charakteru. Výstavy jsou často obohaceny doprovodným programem. Pravidelně pořádáme také přednáškové cykly.

františek filipFrantišek Filip, jičínský pekař, písmák a člen mnoha spolků, je zachycen na řadě snímků ze sbírky RMaG v Jičíně. Jedná se jak o podobizny, tak momentní snímky, především od jičínského fotografa Antonína Podlipného. Jeho výraz a tvář je na fotografiích nezaměnitelná, je zachycen poblíž mnoha památek, hrobů na jičínském hřbitově a řady dnes již neexistujících zákoutí Jičína.

Narodil se 25. 7. 1869 v Ostroměři, kde jeho rodina měla malé stavení. Jeho otec, Josef Filip, musel zadluženou chalupu prodat a roku 1879 se rodina přestěhovala do Úlibic a o dva roky později do Valdic, kde se Josef Filip stal kočím v oborském a zebínském dvoře.

František Filip (na vloženém snímku v června roku 1949) chodil nejprve na obecnou školu v Ostroměři, poté do Lužan a Valdic. Poslední dva roky svého studia na obecné škole mohl studovat jen v zimních měsících, protože byl na žádost správce dvora osvobozen od školní výuky, aby mohl pracovat na dvoře za 15 krejcarů denní mzdy. Na studia bohužel nebylo prostředků, a tak jeho učitel marně upozorňoval na Františkovo nadání a doporučoval jeho otci jičínský učitelský ústav.

Sotva František Filip školu vychodil, otec mu zemřel. Na jaře 1884 odešel do Jilemnice, aby se zde u svého strýce učil pekařem. Do Jilemnice šel se svou babičkou pěšky. Řádně se vyučil svému řemeslu a od jara 1888 do konce roku 1889 vandroval podle tehdejšího zvyku po Čechách a Moravě. Již tehdy si všímal významných památek, hrál divadlo, chodil do zpěvu, navštěvoval politické schůze apod.

Začátkem února 1899 se František Filip oženil s Marií Lžičařovou ze Sopotnice u Potštýna a za několik dní, 18. 2., převzal v Jičíně na Novém Městě v domě čp. 145 pekařství po Václavu Reifovi st. Ještě téhož roku se mu podařilo najmout lepší místnost pro své pekařství v domě čp. 172 na Novém Městě. Tento dům v roce 1904 dokonce zakoupil za 6 250 K. Vedle pekárny zde zavedl i malý obchod se smíšeným zbožím.

V roce 1921 ovdověl a po roce se opět oženil, tentokrát s Annou Bradáčovou ze Starého Místa. Z každého manželství se mu narodila jedna dcera. V roce 1933 pro svůj pokročilý věk a lékařský zákaz těžké práce odevzdal 1. října domek a pekařství své dceři Boženě, provdané za pekaře Václava Kráma. František Filip zemřel 31. srpna 1958 v úctyhodném věku 89 let.

Všechen svůj volný čas věnoval František Filip veřejné práci. Po příchodu do Jičína se stával postupně členem řady místních spolků: Občanské čtenářské besedy na Novém Městě (1904), Tělocvičné jednoty Sokol (1905), Muzejního spolku (1908), spolku Lidumil (1920) a Řemeslnické besedy (1927).

Již od mládí se s velkým zájmem věnoval ochotnickému divadlu. Poprvé vystoupil na jevištní prkna již v Jilemnici, pak v Uherském Hradišti a Chocni. V roce 1907 byl zvolen do výboru Občanské besedy na Novém Městě v Jičíně a založil její dramatický odbor. Účastnil se i založení Spolku divadelních ochotníků J. K. Tyl v Jičíně.

V roce 1921 se v Jičíně ustavila organizace Živnostensko – obchodnické strany středostavovské. František Filip byl od počátků až do roku 1938 členem výkonného výboru a také členem obecní samosprávy.

V roce 1923 byl František Filip jednomyslně zvolen členem letopisecké komise. V periodiku Hlas našeho venkova zaznělo: „Kronikář se mění, pan Filip zůstává…jako strážný duch kroniky." Je autorem téměř 200 článků, vzpomínek a zpracování různých etap jičínské historie. Dodnes knihovna muzea uchovává některé jeho rukopisy, obvykle nevelkého rozsahu, a také ručně psanou „Kroniku společenstva pekařů politického okresu jičínského se sídlem v Jičíně", založenou v roce 1928. Jeho charakteristický rukopis najdeme i na mnoha archivních fotografiích, které by bez jeho pečlivých poznámek z velké části ztratily svou vypovídací schopnost.

Mgr. Hana Fajstauerová

Josef Váchal

Josef Váchal

* 23. září 1884 Milavče u Domažlic
† 10. května 1969 Studeňany u Jičína

Malíř, grafik, ilustrátor, sochař, řezbář, spisovatel a básník

Krátce z muzea

Na začátku listopadu proběhlo stěhování muzejních sbírek do nového depozitáře. Významná část sbírkových předmětů je tak již deponována v nových vyhovujících podmínkách.

Jičínské muzeum v letošním roce restauruje část svazků regionálního periodika Krakonoš. Díky dotačnímu programu Ministerstva kultury ČR Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví jsme mohli dát do rukou restaurátora několik nejpostiženějších, a současně nejstarších, ročníků badateli

...

Jičínské muzeum získalo tři dotace z Ministerstva kultury ČR. Bude podpořeno vydání katalogu o Jaroslavu Wagnerovi, dále realizace edukačního projektu s názvem Muzejní kufřík a rovněž restaurování několika periodik ze sbírky naší knihovny.

Ohlášení stavby (Archeologické služby)

Oznámení o stavebním či jiném záměru prováděném na území s archeologickými nálezy

Regionální muzeum a galerie v Jičíně je oprávněnou organizací k provádění archeologických výzkumů ve smyslu § 21 zákona 20/1987Sb, o státní památkové péči, na ploše okresu Jičín.

PODROBNÝ NÁVOD K OHLÁŠENÍ STAVBY


V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte:
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: +420 725 986 647

Detektorová spolupráce

Mgr. Miroslav Pleska
Mgr. Dominika Schmidtová
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: +420 601 695 285
Osobní konzultace a převzetí nálezů po předchozí domluvě.

 

Jak nalézt a nezničit
Jak spolupracovat
Informace k AM ČR PAS

Otevírací doba

Muzeum
září–prosinec
út–pá 10–16
so–ne 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

leden–únor
denně 10–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

březen
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

duben–červen
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

červenec a srpen
po–ne 9–18

Galerie
září–prosinec
út–pá 10–16
so–ne 9–17
pondělí zavřeno
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

leden–únor
denně 10–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

březen
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

duben–červen
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

červenec a srpen
po–ne 9–18

Vstupné

Muzeum
Rodina (2 dospělí + děti)..........130 Kč
Dospělí .................................. 60 Kč
Senioři, studenti, děti .............. 40 Kč
Děti do 6 let............................ zdarma
Hromadné vstupné................... 40 Kč/os. (-10%), průvodce zdarma
AMG, NPÚ............................. zdarma
Hromadné vstupné
pro mateřské školy...................  5 Kč, doprovod zdarma

Galerie
Rodina (2 dospělí + děti).......100 Kč
Dospělí ..................................... 45 Kč
Senioři, studenti, děti.................. 20 Kč
Děti do 6 let............................... zdarma


Kontakt

Regionální muzeum
a galerie v Jičíně
Muzeum hry

Valdštejnovo náměstí 1
506 01 Jičín
+420 493 532 204
IČO: 084549
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.muzeumhry.cz

 

zonerama youtube

krajicomRMaG je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajem
Copyright © 2014 Regionální muzeum a galerie v Jičíně – muzeum hry.
Všechna práva vyhrazena.