MUZEUM UZAVŘENO!
MUZEUM UZAVŘENO OD 12. 10. 2020

MUZEUM UZAVŘENO!

Muzeum  | Muzeum

Dle aktuálního nařízení Vlády ČR bude od pondělí 12. října 2020 do odvolání muzeum pro veřejnost uzavřeno.

Dočasné zrušení akcí muzea
Dočasné zrušení akcí muzea

Dočasné zrušení akcí muzea

Muzeum  | Muzeum

Vážení přátelé,
v souladu s usnesením Vlády ČR č. 958 ze dne 30. září 2020 zakazujícím s účinností ode dne 5. října 2020 hromadné akce konané v počtu vyšším než deset osob ve vnitřních prostorech staveb jsme nuceni zrušit až do odvolání všechny plánované přednášky, vernisáže a další plánované akce. Vzhledem k aktuální situaci, která je velmi nevyzpytatelná, prosíme návštěvníky, aby si na našich webových stránkách ověřili dostupnost všech našich služeb.
Děkujeme za pochopení.

Podzim s archeologií
AKCE ZRUŠENA!

Podzim s archeologií

Akce  | Muzeum

AKCE ZRUŠENA!

Laténský hrob ženy ze Sběře na Jičínsku
Objev laténského hrobu ve Sběři

Laténský hrob ženy ze Sběře na Jičínsku

Muzeum  | Muzeum

Rádi bychom se s Vámi podělili o významný nález z minulých dní. Skrze přiložený odkaz se dostanete do virtuálního prostředí, ve kterém můžete zkoumat 3D model keltského hrobu.

Stálá expozice muzea
úterý–neděle, 09.00–17.00

Stálá expozice muzea

Muzeum  | Regionální muzeum a galerie v Jičíně

Regionální muzeum v Jičíně umožňuje ve své expozici čtyři samostatné cesty prohlídky. První obsahuje osm sálů vlastivědné expozice a zachycuje informace o Jičínsku od pravěku do současnosti.

Obrazárna barokních mistrů
úterý–neděle, 9.00–17.00

Obrazárna barokních mistrů

Muzeum  | Regionální muzeum a galerie v Jičíně

Obrazárna barokních mistrů nabízí, jak už název napovídá, mistrovská díla významných umělců českého baroka se vztahem k Jičínu, a to od jeho nastupující rané fáze doby 1. poloviny 17. století až po pozdní období 2. poloviny 18. století.

Konferenční salónek
úterý–neděle, 9.00–17.00

Konferenční salónek

Muzeum  | Regionální muzeum a galerie v Jičíně

Konferenční salonek je jediným autenticky dochovaným zámeckým prostorem jičínského zámku. V roce 1813, v době napoleonských válek, se zde odehrávalo horečné diplomatické vyjednávání, jehož výsledky definitivně oslabily císaře Napoleona.

Panská oratoř
úterý–neděle, 9.00–17.00

Panská oratoř

Muzeum  | Regionální muzeum a galerie v Jičíně

Zámecká oratoř, která je součástí kostela sv. Jakuba, byla propojena s jičínským zámkem zděným schodištěm na obloucích až v roce 1768.

Muzejní herna
úterý–neděle, 9.00–17.00

Muzejní herna

Muzeum  | Regionální muzeum a galerie v Jičíně

Místem hry a odpočinku v jičínském muzeu je naše herna. Ta nabízí možnost sestavit si z jednotlivých fragmentů dámské kostýmy odpovídající obdobím osmi sálů a mnoho dalšího.

  • MUZEUM UZAVŘENO! MUZEUM UZAVŘENO OD 12. 10. 2020
  • Dočasné zrušení akcí muzea Dočasné zrušení akcí muzea
  • Podzim s archeologií AKCE ZRUŠENA!
  • Laténský hrob ženy ze Sběře na Jičínsku Objev laténského hrobu ve Sběři
  • Stálá expozice muzea úterý–neděle, 09.00–17.00
  • Obrazárna barokních mistrů úterý–neděle, 9.00–17.00
  • Konferenční salónek úterý–neděle, 9.00–17.00
  • Panská oratoř úterý–neděle, 9.00–17.00
  • Muzejní herna úterý–neděle, 9.00–17.00

Muzeum hry

Regionální muzeum a galerie v Jičíně

expozice test

Expozice

Jičínské muzeum je vyhlášené především díky své stálé výstavní expozici, která je interaktivní a nabízí několik způsobů čtení – od popisků přes nejrůznější aktivity spjaté s vystavenými exponáty až po možnost zahrát si s dětmi loutkové divadlo.

sbirky spona

Sbírky

Regionální muzeum a galerie v Jičíně je správcem sbírky vedené podle zákona 122/2000 Sb. Profil sbírky, stejně jako nejvýznamnější předměty z pohledu kurátorů naleznete uvnitř.

vystavy test

Výstavy & přednášky

Ročně se v našem muzeu a galerii koná více než 12 výstav převážně regionálního charakteru. Výstavy jsou často obohaceny doprovodným programem. Pravidelně pořádáme také přednáškové cykly.

františek filipFrantišek Filip, jičínský pekař, písmák a člen mnoha spolků, je zachycen na řadě snímků ze sbírky RMaG v Jičíně. Jedná se jak o podobizny, tak momentní snímky, především od jičínského fotografa Antonína Podlipného. Jeho výraz a tvář je na fotografiích nezaměnitelná, je zachycen poblíž mnoha památek, hrobů na jičínském hřbitově a řady dnes již neexistujících zákoutí Jičína.

Narodil se 25. 7. 1869 v Ostroměři, kde jeho rodina měla malé stavení. Jeho otec, Josef Filip, musel zadluženou chalupu prodat a roku 1879 se rodina přestěhovala do Úlibic a o dva roky později do Valdic, kde se Josef Filip stal kočím v oborském a zebínském dvoře.

František Filip (na vloženém snímku v června roku 1949) chodil nejprve na obecnou školu v Ostroměři, poté do Lužan a Valdic. Poslední dva roky svého studia na obecné škole mohl studovat jen v zimních měsících, protože byl na žádost správce dvora osvobozen od školní výuky, aby mohl pracovat na dvoře za 15 krejcarů denní mzdy. Na studia bohužel nebylo prostředků, a tak jeho učitel marně upozorňoval na Františkovo nadání a doporučoval jeho otci jičínský učitelský ústav.

Sotva František Filip školu vychodil, otec mu zemřel. Na jaře 1884 odešel do Jilemnice, aby se zde u svého strýce učil pekařem. Do Jilemnice šel se svou babičkou pěšky. Řádně se vyučil svému řemeslu a od jara 1888 do konce roku 1889 vandroval podle tehdejšího zvyku po Čechách a Moravě. Již tehdy si všímal významných památek, hrál divadlo, chodil do zpěvu, navštěvoval politické schůze apod.

Začátkem února 1899 se František Filip oženil s Marií Lžičařovou ze Sopotnice u Potštýna a za několik dní, 18. 2., převzal v Jičíně na Novém Městě v domě čp. 145 pekařství po Václavu Reifovi st. Ještě téhož roku se mu podařilo najmout lepší místnost pro své pekařství v domě čp. 172 na Novém Městě. Tento dům v roce 1904 dokonce zakoupil za 6 250 K. Vedle pekárny zde zavedl i malý obchod se smíšeným zbožím.

V roce 1921 ovdověl a po roce se opět oženil, tentokrát s Annou Bradáčovou ze Starého Místa. Z každého manželství se mu narodila jedna dcera. V roce 1933 pro svůj pokročilý věk a lékařský zákaz těžké práce odevzdal 1. října domek a pekařství své dceři Boženě, provdané za pekaře Václava Kráma. František Filip zemřel 31. srpna 1958 v úctyhodném věku 89 let.

Všechen svůj volný čas věnoval František Filip veřejné práci. Po příchodu do Jičína se stával postupně členem řady místních spolků: Občanské čtenářské besedy na Novém Městě (1904), Tělocvičné jednoty Sokol (1905), Muzejního spolku (1908), spolku Lidumil (1920) a Řemeslnické besedy (1927).

Již od mládí se s velkým zájmem věnoval ochotnickému divadlu. Poprvé vystoupil na jevištní prkna již v Jilemnici, pak v Uherském Hradišti a Chocni. V roce 1907 byl zvolen do výboru Občanské besedy na Novém Městě v Jičíně a založil její dramatický odbor. Účastnil se i založení Spolku divadelních ochotníků J. K. Tyl v Jičíně.

V roce 1921 se v Jičíně ustavila organizace Živnostensko – obchodnické strany středostavovské. František Filip byl od počátků až do roku 1938 členem výkonného výboru a také členem obecní samosprávy.

V roce 1923 byl František Filip jednomyslně zvolen členem letopisecké komise. V periodiku Hlas našeho venkova zaznělo: „Kronikář se mění, pan Filip zůstává…jako strážný duch kroniky." Je autorem téměř 200 článků, vzpomínek a zpracování různých etap jičínské historie. Dodnes knihovna muzea uchovává některé jeho rukopisy, obvykle nevelkého rozsahu, a také ručně psanou „Kroniku společenstva pekařů politického okresu jičínského se sídlem v Jičíně", založenou v roce 1928. Jeho charakteristický rukopis najdeme i na mnoha archivních fotografiích, které by bez jeho pečlivých poznámek z velké části ztratily svou vypovídací schopnost.

Mgr. Hana Fajstauerová

Jaroslav Mencl

Jaroslav Mencl

* 14. 4. 1893, Sobotka
† 24. 10. 1971, Nová Ves (Mladá Boleslav)

Středoškolský učitel, regionální vlastivědný autor, regionální historik

Krátce z muzea

Na konec tohoto roku chystáme vydání Muzejních novin 41, tentokrát z obcí Sběř, Velešice a Hrobičany.

Jičínští archeologové objevili na katastru obce Sběř zachovalý hrob s ostatky keltské ženy.

Jičínské muzeum se 12. května 2020 po několika týdnech opět otevřelo veřejnosti.
Návštěvní řád muzea platný od 12. května 2020 ke stažení zde

Archeologické služby

Regionální muzeum a galerie v Jičíně je oprávněnou organizací k provádění archeologických výzkumů ve smyslu § 21 zákona 20/1987Sb, o státní památkové péči, na ploše okresu Jičín.

 

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte

 

Mgr. Radek Novák
archeolog RMaG v Jičíně
tel. +420 608 212 881
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Oznámení o stavebním či jiném záměru prováděném na území s archeologickými nálezy

 

Otevírací doba

Muzeum
září–prosinec
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

leden–únor
denně 10–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

březen
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

duben–červen
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

červenec a srpen
po–ne 9–18

Galerie
září–prosinec
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

leden–únor
denně 10–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

březen
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

duben–červen
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

červenec a srpen
po–ne 9–18

Vstupné

Muzeum
Rodina (2 dospělí + děti)..........130 Kč
Dospělí .................................. 60 Kč
Senioři, studenti, děti .............. 40 Kč
Děti do 6 let............................ zdarma
Hromadné vstupné................... 40 Kč/os. (-10%), průvodce zdarma
AMG, NPÚ............................. zdarma
Hromadné vstupné
pro mateřské školy...................  5 Kč, průvodce zdarma

Galerie
Rodina (2 dospělí + 2–3 děti)....... 200 Kč (Rodinná vstupenka je platná zároveň i do stálé expozice muzea)
Dospělí .....................................100 Kč
Senioři, studenti, děti..................  50 Kč
Děti do 6 let............................... zdarma
Hromadné vstupné od 6ti let..........45 Kč + 2x doprovod zdarma (školy, tábory, skupiny seniorů a studentů)
Hromadné vstupné do 6ti let............5 Kč + 2x doprovod zdarma (školky)
Hromadné vstupné dospělí.............60 Kč (od 10ti osob)
Hromadné vstupné od 6ti let...........80 Kč + 2x doprovod zdarma (Celé muzeum + galerie pro školy a tábory)
Senior pas....................................45 Kč (nad 55 let, 1 držitel = 1 karta)

Kontakt

Regionální muzeum
a galerie v Jičíně
Muzeum hry

Valdštejnovo náměstí 1
506 01 Jičín
+420 493 532 204
IČO: 084549
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.muzeumhry.cz

 

zonerama youtube

krajRMaG je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajem
Copyright © 2014 Regionální muzeum a galerie v Jičíně – muzeum hry.
Všechna práva vyhrazena.