Bohové a hrdinové z konce doby bronzové na Jičínsku
VÝSTAVA 17. 6. – 23. 10. 2022

Bohové a hrdinové z konce doby bronzové na Jičínsku

Výstava  | Zámecká galerie

Regionální muzeum a galerie v Jičíně Vás srdečně zve na archeologickou výstavu, která představí fenomén tzv. popelnicových polí během mladší a pozdní doby bronzové a starší doby železné. Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 16. června od 17 hodin.

Doprovodný program výstavy Bohové a hrdinové z konce doby bronzové na Jičínsku
WORKSHOP 8. 7. 2022 od 14 hodin

Doprovodný program výstavy Bohové a hrdinové z konce doby bronzové na Jičínsku

Akce  | Zámecká galerie

Workshop: Co se nosilo v době bronzové
Regionální muzeum a galerie v Jičíně Vás srdečně zve na workshop archeoložky Lucie Novotné, který se uskuteční v pátek 8. července od 14.00 hodin v zámecké galerii.

Kdo si hraje, nezlobí
VÝSTAVA 1. 7. – 2. 10. 2022

Kdo si hraje, nezlobí

Výstava  | Výstavní chodba

Jičínské muzeum Vás zve na výstavu tradičních plechových a plastových hraček světoznámých firem Kovap a Kaden. Vernisáž výstavy se koná ve čtvrtek 30. června 2022 od 16.30 hodin.

Archeologické léto v Jičíně 2022
Archeologické léto 2022

Archeologické léto v Jičíně 2022

Akce  | Muzeum

Procházka pravěkým Jičínem
I tento rok se Regionální muzeum a galerie v Jičíně účastní celorepublikové akce pořádané Archeologickým ústavem v Praze a Brně. Tento rok si pro Vás naši archeologové připravili vycházku po archeologicky zajímavých lokalitách v Jičíně, včetně návštěvy nemocnice, kde byl objeven jeden z nejhezčích a nejvzácnějších nálezů poslední doby, ručička neolitické venuše. Vrcholem procházky bude návštěva a komentovaná prohlídka archeologické výstavy Bohové a hrdinové z konce doby bronzové v zámecké galerii. Vycházka se uskuteční 7. a 14. srpna od 10:00. Vstupné je zdarma, ale je potřeba se zarezervovat!

Курси Чеської мови для українців. Kurzy českého jazyka pro Ukrajince.
Курси Чеської мови для українців
Plán výstav na rok 2022
Plán výstav na rok 2022

Plán výstav na rok 2022

Muzeum  | Muzeum

Regionální muzeum a galerie představuje plán výstav na rok 2022.

Jaroslav Wagner, památkář a jičínský rodák
NOVÁ PUBLIKACE

Jaroslav Wagner, památkář a jičínský rodák

Muzeum  | Muzeum

Právě vyšla nová publikace jičínského muzea věnovaná významnému památkáři a jičínskému rodákovi Jaroslavu Wagnerovi. Knihu lze zakoupit na pokladně muzea i galerie.

Muzejní noviny – Střevač
NOVÉ MUZEJNÍ NOVINY

Muzejní noviny – Střevač

Muzeum  | Muzeum

Právě vyšly nové Muzejní noviny č. 42, které se tentokrát věnují obci Střevač. Publikaci si můžete zakoupit na pokladně muzea či galerie.

Jičínsko na historických pohlednicích
PUBLIKACE

Jičínsko na historických pohlednicích

Muzeum  | Muzeum

Na konci roku 2020 vydalo jičínské muzeum novou publikaci Jičínsko na historických pohlednicích ze sbírky Regionálního muzea a galerie v Jičíně. V publikaci naleznete více než 200 dobových pohlednic z celého bývalého okresu Jičín, které představují výběr ze sbírky pohlednic, která v současnosti čítá přes 1 300 sbírkových předmětů. Publikace vznikla s podporou dotačního programu Ministerstva kultury ČR.

Stálá expozice muzea
úterý–neděle, 09.00–17.00

Stálá expozice muzea

Muzeum  | Regionální muzeum a galerie v Jičíně

Regionální muzeum v Jičíně umožňuje ve své expozici čtyři samostatné cesty prohlídky. První obsahuje osm sálů vlastivědné expozice a zachycuje informace o Jičínsku od pravěku do současnosti.

Obrazárna barokních mistrů
úterý–neděle, 9.00–17.00

Obrazárna barokních mistrů

Muzeum  | Regionální muzeum a galerie v Jičíně

Obrazárna barokních mistrů nabízí, jak už název napovídá, mistrovská díla významných umělců českého baroka se vztahem k Jičínu, a to od jeho nastupující rané fáze doby 1. poloviny 17. století až po pozdní období 2. poloviny 18. století.

Konferenční salónek
úterý–neděle, 9.00–17.00

Konferenční salónek

Muzeum  | Regionální muzeum a galerie v Jičíně

Konferenční salonek je jediným autenticky dochovaným zámeckým prostorem jičínského zámku. V roce 1813, v době napoleonských válek, se zde odehrávalo horečné diplomatické vyjednávání, jehož výsledky definitivně oslabily císaře Napoleona.

Panská oratoř
úterý–neděle, 9.00–17.00

Panská oratoř

Muzeum  | Regionální muzeum a galerie v Jičíně

Zámecká oratoř, která je součástí kostela sv. Jakuba, byla propojena s jičínským zámkem zděným schodištěm na obloucích až v roce 1768.

Muzejní herna
úterý–neděle, 9.00–17.00

Muzejní herna

Muzeum  | Regionální muzeum a galerie v Jičíně

Místem hry a odpočinku v jičínském muzeu je naše herna. Ta nabízí možnost sestavit si z jednotlivých fragmentů dámské kostýmy odpovídající obdobím osmi sálů a mnoho dalšího.

 • Bohové a hrdinové z konce doby bronzové na Jičínsku VÝSTAVA 17. 6. – 23. 10. 2022
 • Doprovodný program výstavy Bohové a hrdinové z konce doby bronzové na Jičínsku WORKSHOP 8. 7. 2022 od 14 hodin
 • Kdo si hraje, nezlobí VÝSTAVA 1. 7. – 2. 10. 2022
 • Archeologické léto v Jičíně 2022 Archeologické léto 2022
 • Курси Чеської мови для українців. Kurzy českého jazyka pro Ukrajince. Курси Чеської мови для українців
 • Plán výstav na rok 2022 Plán výstav na rok 2022
 • Jaroslav Wagner, památkář a jičínský rodák NOVÁ PUBLIKACE
 • Muzejní noviny – Střevač NOVÉ MUZEJNÍ NOVINY
 • Jičínsko na historických pohlednicích PUBLIKACE
 • Stálá expozice muzea úterý–neděle, 09.00–17.00
 • Obrazárna barokních mistrů úterý–neděle, 9.00–17.00
 • Konferenční salónek úterý–neděle, 9.00–17.00
 • Panská oratoř úterý–neděle, 9.00–17.00
 • Muzejní herna úterý–neděle, 9.00–17.00

Muzeum hry

Regionální muzeum a galerie v Jičíně

expozice test

Expozice

Jičínské muzeum je vyhlášené především díky své stálé výstavní expozici, která je interaktivní a nabízí několik způsobů čtení – od popisků přes nejrůznější aktivity spjaté s vystavenými exponáty až po možnost zahrát si s dětmi loutkové divadlo.

sbirky spona

Sbírky

Regionální muzeum a galerie v Jičíně je správcem sbírky vedené podle zákona 122/2000 Sb. Profil sbírky, stejně jako nejvýznamnější předměty z pohledu kurátorů naleznete uvnitř.

vystavy test

Výstavy & přednášky

Ročně se v našem muzeu a galerii koná více než 12 výstav převážně regionálního charakteru. Výstavy jsou často obohaceny doprovodným programem. Pravidelně pořádáme také přednáškové cykly.

františek filipFrantišek Filip, jičínský pekař, písmák a člen mnoha spolků, je zachycen na řadě snímků ze sbírky RMaG v Jičíně. Jedná se jak o podobizny, tak momentní snímky, především od jičínského fotografa Antonína Podlipného. Jeho výraz a tvář je na fotografiích nezaměnitelná, je zachycen poblíž mnoha památek, hrobů na jičínském hřbitově a řady dnes již neexistujících zákoutí Jičína.

Narodil se 25. 7. 1869 v Ostroměři, kde jeho rodina měla malé stavení. Jeho otec, Josef Filip, musel zadluženou chalupu prodat a roku 1879 se rodina přestěhovala do Úlibic a o dva roky později do Valdic, kde se Josef Filip stal kočím v oborském a zebínském dvoře.

František Filip (na vloženém snímku v června roku 1949) chodil nejprve na obecnou školu v Ostroměři, poté do Lužan a Valdic. Poslední dva roky svého studia na obecné škole mohl studovat jen v zimních měsících, protože byl na žádost správce dvora osvobozen od školní výuky, aby mohl pracovat na dvoře za 15 krejcarů denní mzdy. Na studia bohužel nebylo prostředků, a tak jeho učitel marně upozorňoval na Františkovo nadání a doporučoval jeho otci jičínský učitelský ústav.

Sotva František Filip školu vychodil, otec mu zemřel. Na jaře 1884 odešel do Jilemnice, aby se zde u svého strýce učil pekařem. Do Jilemnice šel se svou babičkou pěšky. Řádně se vyučil svému řemeslu a od jara 1888 do konce roku 1889 vandroval podle tehdejšího zvyku po Čechách a Moravě. Již tehdy si všímal významných památek, hrál divadlo, chodil do zpěvu, navštěvoval politické schůze apod.

Začátkem února 1899 se František Filip oženil s Marií Lžičařovou ze Sopotnice u Potštýna a za několik dní, 18. 2., převzal v Jičíně na Novém Městě v domě čp. 145 pekařství po Václavu Reifovi st. Ještě téhož roku se mu podařilo najmout lepší místnost pro své pekařství v domě čp. 172 na Novém Městě. Tento dům v roce 1904 dokonce zakoupil za 6 250 K. Vedle pekárny zde zavedl i malý obchod se smíšeným zbožím.

V roce 1921 ovdověl a po roce se opět oženil, tentokrát s Annou Bradáčovou ze Starého Místa. Z každého manželství se mu narodila jedna dcera. V roce 1933 pro svůj pokročilý věk a lékařský zákaz těžké práce odevzdal 1. října domek a pekařství své dceři Boženě, provdané za pekaře Václava Kráma. František Filip zemřel 31. srpna 1958 v úctyhodném věku 89 let.

Všechen svůj volný čas věnoval František Filip veřejné práci. Po příchodu do Jičína se stával postupně členem řady místních spolků: Občanské čtenářské besedy na Novém Městě (1904), Tělocvičné jednoty Sokol (1905), Muzejního spolku (1908), spolku Lidumil (1920) a Řemeslnické besedy (1927).

Již od mládí se s velkým zájmem věnoval ochotnickému divadlu. Poprvé vystoupil na jevištní prkna již v Jilemnici, pak v Uherském Hradišti a Chocni. V roce 1907 byl zvolen do výboru Občanské besedy na Novém Městě v Jičíně a založil její dramatický odbor. Účastnil se i založení Spolku divadelních ochotníků J. K. Tyl v Jičíně.

V roce 1921 se v Jičíně ustavila organizace Živnostensko – obchodnické strany středostavovské. František Filip byl od počátků až do roku 1938 členem výkonného výboru a také členem obecní samosprávy.

V roce 1923 byl František Filip jednomyslně zvolen členem letopisecké komise. V periodiku Hlas našeho venkova zaznělo: „Kronikář se mění, pan Filip zůstává…jako strážný duch kroniky." Je autorem téměř 200 článků, vzpomínek a zpracování různých etap jičínské historie. Dodnes knihovna muzea uchovává některé jeho rukopisy, obvykle nevelkého rozsahu, a také ručně psanou „Kroniku společenstva pekařů politického okresu jičínského se sídlem v Jičíně", založenou v roce 1928. Jeho charakteristický rukopis najdeme i na mnoha archivních fotografiích, které by bez jeho pečlivých poznámek z velké části ztratily svou vypovídací schopnost.

Mgr. Hana Fajstauerová

Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna

Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna

* 14. 9. 1583, Heřmanice
† 25. 2. 1634, Cheb

Český vojevůdce a politik, vedle Jana Tserclaese Tillyho nejvyšší velitel císařsko-logistických vojsk během třicetileté války. Zakladatel města Jičína.

Krátce z muzea

Jičínské  muzeum se bude účastnit doprovodného programu generální konference ICOM, která se uskuteční v Praze na konci srpna 2022. Praha se v tu dobu stane hlavním městem všech světových muzejníků.

V posledním čtvrtletí roku 2021 vycestovali naši zaměstnanci na několik zahraničních stáží – do Bánskobystrického kraje na Slovensko, do Budapešti a také do Zalaegerszegu v Maďarsku. Tyto zahraniční stáže byly financovány z programu Erasmus+ ("Královéhradecký kraj – dva roky vzdělávání").

Na začátku listopadu proběhlo stěhování muzejních sbírek do nového depozitáře. Významná část sbírkových předmětů je tak již deponována v nových vyhovujících podmínkách.

Ohlášení stavby (Archeologické služby)

Oznámení o stavebním či jiném záměru prováděném na území s archeologickými nálezy

Regionální muzeum a galerie v Jičíně je oprávněnou organizací k provádění archeologických výzkumů ve smyslu § 21 zákona 20/1987Sb, o státní památkové péči, na ploše okresu Jičín.

PODROBNÝ NÁVOD K OHLÁŠENÍ STAVBY


V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte:
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: +420 725 986 647

Detektorová spolupráce

Mgr. Miroslav Pleska
Mgr. Dominika Schmidtová
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: +420 601 695 285
Osobní konzultace a převzetí nálezů po předchozí domluvě.

 

Jak nalézt a nezničit
Jak spolupracovat
Informace k AM ČR PAS

Otevírací doba

Muzeum
září–prosinec
út–so 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

leden–únor
út–ne 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

březen
út–ne 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

duben–červen
út–ne 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

červenec a srpen
po–ne 10–18

Galerie
září–prosinec
út–so 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

leden–únor
út–ne 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

březen
út–ne 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

duben–červen
út–ne 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

červenec a srpen
po–ne 10–18

Vstupné

Muzeum
Rodina (2 dospělí + děti)..........150 Kč
Dospělí .................................. 80 Kč
Senioři, studenti, děti .............. 40 Kč
Děti do 6 let............................ zdarma
Hromadné vstupné................... 40 Kč/os. (-10%), průvodce zdarma
AMG, NPÚ............................. zdarma
Hromadné vstupné
pro mateřské školy...................  5 Kč, doprovod zdarma

Pro občany Ukrajiny vstupné do muzea i galerie zdarma po prokázání totožnosti.

Galerie
Rodina (2 dospělí + děti).......100 Kč
Dospělí ..................................... 45 Kč
Senioři, studenti, děti.................. 20 Kč
Děti do 6 let............................... zdarma


Kontakt

Regionální muzeum
a galerie v Jičíně
Muzeum hry

Valdštejnovo náměstí 1
506 01 Jičín
+420 493 532 204
IČO: 084549
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.muzeumhry.cz

 

zonerama youtube

krajicomRMaG je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajem
Copyright © 2014 Regionální muzeum a galerie v Jičíně – muzeum hry.
Všechna práva vyhrazena.