V dubnu až červnu tohoto roku mohli pracovníci společnosti ANTOLIN Libáň zaznamenat neobvyklou aktivitu v jihovýchodní části výrobního areálu, v blízkosti vrátnice pro odbavení nákladních vozidel. Zde v úzkém pruhu mezi plotem a vyasfaltovanou plochou překladiště došlo v souvislosti s výstavbou ocelového přístřešku k podivuhodnému archeologickému nálezu. Po skrývce ca 60 cm ornice se zde vyrýsovala tmavé zbarvená místa ve světle hnědé hlíně. Většinou měla přibližně kruhový tvar nebo úzký protáhlý. Zkušený pohled archeologa brzy odhalil, že se jedná o pozůstatky sídliště z předhistorického období. Díky typicky zdobené keramice, která se nalezla v tmavé hlíně, víme bezpečně, že se jedná o památky z mladší doby kamenné – neolitu.

obr2 libanJedná se o období, kdy střed Evropy obývali první zemědělci (5500 – 4200 př. Kr.). Na rozdíl od předchozího období, kdy lidé získávali potravu sběrem divoce rostoucích plodin a lovem divoké zvěře, znamená toto období doslova revoluci. Lidé zakládají trvanlivější osady v blízkosti polí, na kterých pěstují obilniny a luštěniny. Na pastvinách drží malá stáda skotu, ovcí, koz a prasat. Jejich obydlí nejsou žádnými chatrčemi nebo jednoduchými přístřešky, ale domy, které v mnohém připomínají ty současné. Stěny těchto domů jsou svislé, střecha sedlová. Sloupy a kůly, které tvoři podpůrnou konstrukci, jsou zhotoveny z tesařsky opracovaného dřeva. Rozměry těchto domů jsou úctyhodné, na délku dosahují až několik desítek metrů, na šířku 4 – 7 m. Lidé mladší doby kamenné tvořili výrobky z keramiky, převážně nádoby, ale i drobnou umělecky zpracovanou plastiku. Pracovní nástroje měli kamenné a to jak pádné (sekery, teslice), tak i určené k řezání a škrabání (štípaný pazourek do podoby čepelek).

Na našem nalezišti byly zjištěny pozůstatky dvou domů, po nichž se zachovaly sloupové a kůlové jamky. Jedná se o jamky původně vyhloubené do světle hnědé podložní hlíny, v nichž byly usazeny sloupy nebo zaraženy kůly. Po té, co tyto sloupy a kůly shořely, zetlely nebo byly vytaženy a použity jinak, jamka se zaplnila svrchní tmavou zeminou a vznikly tak barevné odlišnosti v podobě kruhů či oválů ve světlejším podloží. Jamky byly také doprovázeny žlábky, které bylo možné v některých případech spojit se základy těchto domů.

Práce archeologů spočívala v pečlivém začištění těchto nálezů, dále bylo nutné vykopat tmavou výplň jamek a dohledat v nich nálezy. Většinou jsme získaly úlomky zdobené i nezdobené keramiky a fragmenty kamenných nástrojů. Keramika je nejčastěji zdobena soustavou vpichů do tvarů krokvic. Tato keramika dala v minulosti název celé kultuře s vypíchanou keramikou (5000 – 4200 př. Kr.). V našem případě se jedná o mladší stupeň této kultury.

Pokud sloupové a kůlové jamky tvořili jasně viditelné řady, bylo zřejmé, že se jedná o půdorysy zmíněných domů. Našli jsme střední část domu orientovaného ve směru severovýchod – jihozápad a závěr druhého domu o stejné orientaci, doplněný o základový žlábek. Vzhledem k faktu, že stěny obou staveb byly velmi blízko, domníváme se, že domy neexistovali současně.

Kromě zmíněných nálezů jsme měli možnost prozkoumat rozsáhlou jámu, která byla zaplněna pravěkým odpadem. Do dnešních dob se nám zachovaly pouze opět keramické střepy nádob, opracované a neopracované kameny, ojediněle kosti. Dalšími nálezy jsou mineralizované zbytky rostlin a dřevěné uhlíky, které se zachovaly v tmavé hlíně vyplňující pravěké jámy. Tyto drobné a křehké nálezy jsou získávány v naší laboratoři, rozplavováním vzorků hlíny. Podrobnou analýzou budeme schopni částečně rekonstruovat vegetaci v této lokalitě v uvedeném období.

Archeologický výzkum byl tedy ukončen pouze ve své terénní etapě. Další, laboratorní a analytická etapa výzkumu stále probíhá. Detailní výsledky budou k dispozici až za několik měsíců.

obr1 liban

Program

TÓNY MEZI OBRAZY

Akce | Zámecká galerie
Adventní koncert
Jičínské muzeum Vás srdečně zve na adventní koncert v zámecké galerii v úterý 18. prosince 2018 od 18...

Vánoční otevírací doba

Muzeum | Muzeum
Vánoční otevírací doba
Regionální muzeum a galerie v Jičíně přeje příjemné prožití vánočních svátků.

Betlémy z Jičínska

Výstava | Výstavní chodba
1. 12. 2018 – 13. 1. 2019
Pro období adventu připravilo jičínské muzeum výstavu betlémů Bohuslava Bucharta a dalších autorů. 

Snový svět Vladimíra Komárka

Výstava | Zámecká galerie
25. 11. – 6. 1. 2019
Regionální muzeum a galerie v Jičíně Vás srdečně zve na poslední letošní výstavu v zámecké...

Mistr tradiční rukodělné výroby Královéhradeckého kraje

Akce | Muzeum východních Čech
Nominace do soutěže
Pomozte nám najít mistry tradiční rukodělné výroby!

Osmičky 20. století v dějinách Jičína

Muzeum | 
Publikace Osmičky 20. století v dějinách Jičína
Hana Fajstauerová V rámci podzimní výstavy Osmičky 20. století v dějinách Jičína vydalo Regionální...

Architekt Čeněk Musil

Muzeum | 
Publikace Architekt Čeněk Musil
Autorky: Gabriela Petrová – Eva Chodějovská Regionální muzeum a galerie v Jičíně vydalo další...

Zvony Jičínska. Proč už neslýcháme klekání

Muzeum | 
Publikace Zvony Jičínska
Regionální muzeum a galerie v Jičíně vydalo v listopadu 2017 novou publikaci o zvonech autorky...

Stálá expozice muzea

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 09.00–17.00
Regionální muzeum v Jičíně umožňuje ve své expozici čtyři samostatné cesty prohlídky. První obsahuje...

Obrazárna barokních mistrů

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 9.00–17.00
Obrazárna barokních mistrů nabízí, jak už název napovídá, mistrovská díla významných umělců českého baroka...

Konferenční salónek

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 9.00–17.00
Konferenční salonek je jediným autenticky dochovaným zámeckým prostorem jičínského zámku. V roce 1813, v...

Panská oratoř

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 9.00–17.00
Zámecká oratoř, která je součástí kostela sv. Jakuba, byla propojena s jičínským zámkem zděným schodištěm na...

Muzejní herna

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 9.00–17.00
Místem hry a odpočinku v jičínském muzeu je naše herna. Ta nabízí možnost sestavit si z...

Otevírací doba

Muzeum
září–prosinec
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

leden–únor
denně 10–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

březen
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

duben–červen
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

červenec a srpen
po–ne 9–18

Galerie
září–prosinec
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

leden–únor
denně 10–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

březen
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

duben–červen
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

červenec a srpen
po–ne 9–18

Vstupné

Muzeum
Rodina (2 dospělí + děti) – 130 Kč
Dospělí – 60 Kč
Senioři, studenti, děti – 40 Kč
Děti do 6 let – zdarma
AMG, NPÚ – zdarma

Hromadné vstupné – 40 Kč/os. (-10%), průvodce zdarma
Hromadné vstupné mateřské školy - 5 Kč/os., průvodce zdarma


Galerie
Rodina – 200 Kč (Rodinné vstupné platí i do prostor expozice muzea)
Dospělí – 100 Kč
Senioři, studenti, děti – 50 Kč
Děti do 6 let – zdarma
AMG, NPÚ – zdarma

Kontakt

Regionální muzeum
a galerie v Jičíně
Muzeum hry

Valdštejnovo náměstí 1
506 01 Jičín
+420 493 532 204
IČO: 084549
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.muzeumhry.cz

 

zonerama youtube

krajRMaG je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajem
Copyright © 2014 Regionální muzeum a galerie v Jičíně – muzeum hry.
Všechna práva vyhrazena.