pec Horice 5Některé druhy archeologických nálezů jsou očekávané, jiné neočekávané a pak jsou takové, o kterých se archeologovi radši ani nezdá. Mezi očekávané patří třeba pozůstatky sídlišť z mladší doby kamenné, které nacházíme na plochých terasách nad vodotečí, které jsou pokryty úrodnými sprašovými půdami a nacházejí se ve výškové hladině do 300 m n. m. Při výkopech v areálech původně středověkých měst také není nouze o středověké nebo raně novověké vrstvy s příslušnými nálezy. Často to bývají základy již neexistujících staveb, požářiště, či vrstvy odpadu nebo navážek, pokud bylo třeba v minulosti vyrovnávat terén a tak dále. Každá taková nálezová situace je cenným pramenem pro poznání minulosti daného místa a také příslovečným kamínkem do mozaiky poznání naší minulosti. Je nositelem svědectví o nějaké minulé události, jako je například postavení domu – jeho užívání – zánik (požárem) – planýrka – navážka – postavení nového domu...

 Aby bylo možné tyto události časově správně zařadit, je nezbytně nutné, aby archeolog uměl časově zařadit předměty, které jsou součástí archeologických vrstev. Nejčastěji je užíváno znalosti o vývoji a časovém zařazení keramické produkce daného období, nejčastěji tedy keramických nádob. Získávání těchto znalostí je velmi obtížný a zdlouhavý proces, který v případě středověké archeologie trvá již desítky let. Velmi cennými nálezy z tohoto úhlu pohledu jsou mincovní poklady uložené v keramických nádobách a dále nálezové situace, které sestávají z velkého množství keramických střepů či nádob a není pochyb, že vznikly současně nebo ve velmi krátkém časovém horizontu.

pec Horice 7Právě takto cenným nálezovým celkem jsou pozůstatky hrnčířské pece včetně zachovalé vsádky, která byla letos v červenci objevena v Maixnerově ulici v Hořicích (v blízkosti obchodu LIDL). Pec byla nalezena v souvislosti s výkopem pro plynové potrubí. Výkop zachytil pouze okraj pece, takže na svislé stěně výkopu bylo možné pozorovat vrstvy žárem propálené zeminy a keramické hrnce posazené dnem vzhůru, které tvořily vsádku a kopuli pece. Dno pece bylo zahloubeno pod tehdejší povrch terénu a vlastní kopule pece byla tvořena keramickými hrnci, které byly spojovány hlínou. Takový plášť pece jistě hrnčířům zajistil dosažení dostatečné teploty pro vlastní výpal. Pec zanikla v poslední fázi výpalu zřícením kopule; stalo se tak v první polovině 15. století. Zřícená pec byla zahrnuta hlínou a ponechána svému osudu.

Terénní výzkum trval z přestávkami až do konce léta letošního roku. Kromě vlastního odkryvu přibližně poloviny pece, která má v průměru 4 m, byly odebrány vzorky na speciální datovací postupy. V současnosti probíhá laboratorní ošetření nálezů včetně rekonstruování a lepení 60 vyjmutých nádob. Archeologický výzkum tímto zdaleka nekončí…

Program

Muzeum uzavřeno!

Muzeum | Muzeum
Muzeum uzavřeno od pondělí 13. srpna 2018
Od 13. srpna 2018 bude muzeum až do odvolání uzavřeno z důvodu výměny oken. Výstava KONÍRNA...

Konírna imaginární

Výstava | Zámecká galerie
13. 4. 2018 – 16. 9. 2018
Jičínské muzeum vás zve na novou výstavu do galerie, kde na několik měsíců ožije tajuplný...

Od Marie Terezie po dnešek. Školní vysvědčení v proměnách času a Hurá do školy s Marií Terezií

Výstava | Výstavní chodba
15. 6. 2018 – 23. 9. 2018
Další výstava, kterou o letních měsících můžete v našem muzeu navštívit, představí nejzajímavější vysvědčení od...

Komentované prohlídky města Jičína a zámku v srpnu 2018

Akce | 
Komentované prohlídky města a zámku

Architekt Čeněk Musil

Muzeum | 
Nová publikace Architekt Čeněk Musil
Autorky: Gabriela Petrová – Eva Chodějovská Regionální muzeum a galerie v Jičíně vydalo další...

Zvony Jičínska. Proč už neslýcháme klekání

Muzeum | 
Publikace Zvony Jičínska
Regionální muzeum a galerie v Jičíně vydalo v listopadu 2017 novou publikaci o zvonech autorky...

Stálá expozice muzea

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 09.00–17.00
Regionální muzeum v Jičíně umožňuje ve své expozici čtyři samostatné cesty prohlídky. První obsahuje...

Obrazárna barokních mistrů

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 9.00–17.00
Obrazárna barokních mistrů nabízí, jak už název napovídá, mistrovská díla významných umělců českého baroka...

Konferenční salónek

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 9.00–17.00
Konferenční salonek je jediným autenticky dochovaným zámeckým prostorem jičínského zámku. V roce 1813, v...

Panská oratoř

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 9.00–17.00
Zámecká oratoř, která je součástí kostela sv. Jakuba, byla propojena s jičínským zámkem zděným schodištěm na...

Muzejní herna

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 9.00–17.00
Místem hry a odpočinku v jičínském muzeu je naše herna. Ta nabízí možnost sestavit si z...

Otevírací doba

Muzeum
září–prosinec
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

leden–únor
denně 10–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

březen
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

duben–červen
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

červenec a srpen
po–ne 9–18

Galerie
září–prosinec
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

leden–únor
denně 10–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

březen
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

duben–červen
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

červenec a srpen
po–ne 9–18

Vstupné

Muzeum
Rodina (2 dospělí + děti) – 130 Kč
Dospělí – 60 Kč
Senioři, studenti, děti – 40 Kč
Děti do 6 let – zdarma
AMG, NPÚ – zdarma

Hromadné vstupné – 40 Kč/os. (-10%), průvodce zdarma
Hromadné vstupné mateřské školy - 5 Kč/os., průvodce zdarma


Galerie
Rodina – 200 Kč (Rodinné vstupné platí i do prostor expozice muzea)
Dospělí – 100 Kč
Senioři, studenti, děti – 50 Kč
Děti do 6 let – zdarma
AMG, NPÚ – zdarma

Kontakt

Regionální muzeum
a galerie v Jičíně
Muzeum hry

Valdštejnovo náměstí 1
506 01 Jičín
+420 493 532 204
IČO: 084549
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.muzeumhry.cz

 

zonerama youtube

krajRMaG je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajem
Copyright © 2014 Regionální muzeum a galerie v Jičíně – muzeum hry.
Všechna práva vyhrazena.