rukopis NMeclových pověstí jičínského krajeRegionální historik a středoškolský učitel Jaroslav Mencl (1893 - 1971) je autorem několika významných publikací o Jičíně, z nichž vyniká především jeho dvousvazková Historická topografie města Jičína, ve které popisuje město Jičín dům od domu, zmiňuje jejich majitele, uvádí významné jičínské osobnosti spolu s jejich životopisem a u významných staveb a institucí, jako jsou například školy či úřady, přidává i jejich historii. Nesmíme však zapomínat ani na jeho další významné dílo, a to Pověsti jičínského kraje.

Pověsti jičínského kraje vyšly nejdříve ve 3. (1937) a 4. (1938) ročníku Sborníku Musejního spolku v Jičíně, ale již v roce 1938 se dočkaly vlastního výtisku vydaného Musejním spolkem v Jičíně v podobě Zvláštního otisku ze Sborníku Musejního spolku v Jičíně.

Publikace na svých 184 stranách obsahuje 127 pověstí z Jičína a jeho okolí. Její součástí je i mapka s plánem jejich umístění. Jaroslav Mencl rozdělil pověsti do sedmi tematických okruhů: Pověsti o Valdštejnovi, Pověsti o hradech a zámcích, Pověsti o kostelích a kaplích, Pověsti o křížích, kapličkách a sochách, Pověsti o vodách, studánkách, rybnících a řekách, Pověsti o kopcích a údolích, o lesích a polích a Pověsti o městech a vsích.

Předchůdci Jaroslava Mencla

Jaroslav Mencl ve sbírce pověstí vychází především z prací svých předchůdců. Již na počátku 19. století zaznamenával pověsti z jičínského kraje kopidlenský děkan A. Vacek, později také prof. Antonín Maloch či dr. Vladislav Lepař, který sesbíral pověsti týkající se oblasti Prachovských skal. Na konci 19. století zaznamenal při svých národopisných sběrech v oblasti severovýchodních Čech mezi lidovými povídkami také značné množství pověstí Josef Štefan Kubín. V letech 1881 až 1883 otiskly tehdejší jičínské noviny Krakonoš anonymně soubor pověstí pod názvem Obyčeje, pověry a pověsti z okolí jičínského, jejichž autorem by mohl být právě Kubín. Největším souborem jičínských pověstí až do vydání Menclova díla byla kniha Pověsti Jičínska od J. Mrštíka, která vyšla patrně někdy kolem roku 1920.

Některé z pověstí jsou však ještě starší a jsou doloženy i v dobových písemných pramenech. Jednou z nejstarších je například pověst o Žižkovi a Kosti, kterou uvedl ve svém dopise kosteckému hejtmanovi Hosiánovi hrabě Heřman Černín již v roce 1639, v době vpádu Švédů. Další z pověstí, týkající se katastrofy jičínského zámku v roce 1620, byly zaznamenány Pavlem Skálou ze Zhoře v 17. století. Pověsti o Valdštejnovi jsou zmíněny u jeho prvního životopisce Václava Vojtěcha Červenky z Věžnova, který byl v 17. století jičínským děkanem.

Menclovy Pověsti jičínského kraje jsou zapsány jako sbírkový předmět ve sbírkách Regionálního muzea a galerie v Jičíně pod signaturou R 30 a byly převzaty z původní knihovny jičínského Musejního spolku. V knihovně jičínského muzea naleznete také Menclův rukopis Pověstí pod signaturou RU 12.

Gabriela Brokešová

Program

Snový svět Vladimíra Komárka

Výstava | Zámecká galerie
25. 11. – 6. 1. 2019
Regionální muzeum a galerie v Jičíně Vás srdečně zve na poslední letošní výstavu v zámecké...

Osmičky 20. století v dějinách Jičína

Výstava | Výstavní chodba
6. 10. – 25. 11. 2018
Jičínské muzeum Vás srdečně zve na výstavu, která představí roky 1918, 1938, 1948 a 1968 v...

Mistr tradiční rukodělné výroby Královéhradeckého kraje

Akce | Muzeum východních Čech
Nominace do soutěže
Pomozte nám najít mistry tradiční rukodělné výroby!

Osmičky 20. století v dějinách Jičína

Muzeum | 
Publikace Osmičky 20. století v dějinách Jičína
Hana Fajstauerová V rámci podzimní výstavy Osmičky 20. století v dějinách Jičína vydalo Regionální...

Architekt Čeněk Musil

Muzeum | 
Publikace Architekt Čeněk Musil
Autorky: Gabriela Petrová – Eva Chodějovská Regionální muzeum a galerie v Jičíně vydalo další...

Zvony Jičínska. Proč už neslýcháme klekání

Muzeum | 
Publikace Zvony Jičínska
Regionální muzeum a galerie v Jičíně vydalo v listopadu 2017 novou publikaci o zvonech autorky...

Stálá expozice muzea

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 09.00–17.00
Regionální muzeum v Jičíně umožňuje ve své expozici čtyři samostatné cesty prohlídky. První obsahuje...

Obrazárna barokních mistrů

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 9.00–17.00
Obrazárna barokních mistrů nabízí, jak už název napovídá, mistrovská díla významných umělců českého baroka...

Konferenční salónek

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 9.00–17.00
Konferenční salonek je jediným autenticky dochovaným zámeckým prostorem jičínského zámku. V roce 1813, v...

Panská oratoř

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 9.00–17.00
Zámecká oratoř, která je součástí kostela sv. Jakuba, byla propojena s jičínským zámkem zděným schodištěm na...

Muzejní herna

Muzeum | Regionální muzeum a galerie v Jičíně
úterý–neděle, 9.00–17.00
Místem hry a odpočinku v jičínském muzeu je naše herna. Ta nabízí možnost sestavit si z...

Otevírací doba

Muzeum
září–prosinec
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

leden–únor
denně 10–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

březen
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

duben–červen
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

červenec a srpen
po–ne 9–18

Galerie
září–prosinec
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

leden–únor
denně 10–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

březen
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

duben–červen
denně 9–17
pondělí zavřeno
so a ne
polední přestávka
12–12.30

červenec a srpen
po–ne 9–18

Vstupné

Muzeum
Rodina (2 dospělí + děti) – 130 Kč
Dospělí – 60 Kč
Senioři, studenti, děti – 40 Kč
Děti do 6 let – zdarma
AMG, NPÚ – zdarma

Hromadné vstupné – 40 Kč/os. (-10%), průvodce zdarma
Hromadné vstupné mateřské školy - 5 Kč/os., průvodce zdarma


Galerie
Rodina – 200 Kč (Rodinné vstupné platí i do prostor expozice muzea)
Dospělí – 100 Kč
Senioři, studenti, děti – 50 Kč
Děti do 6 let – zdarma
AMG, NPÚ – zdarma

Kontakt

Regionální muzeum
a galerie v Jičíně
Muzeum hry

Valdštejnovo náměstí 1
506 01 Jičín
+420 493 532 204
IČO: 084549
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.muzeumhry.cz

 

zonerama youtube

krajRMaG je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajem
Copyright © 2014 Regionální muzeum a galerie v Jičíně – muzeum hry.
Všechna práva vyhrazena.